Zelené programy Fondů EHP a Norska hledají nové příležitosti pro mezinárodní spolupráci

/ Aktuality
Na začátku října se v České republice konal první ročník mezinárodní networkingové konference Green HUB. Státní fond životního prostředí ČR jako zprostředkovatel programu CZ-Environment přivítal zástupce donorských a přijímajících států programů financovaných z Fondů EHP a Norska, včetně velvyslance Norského království. Cílem akce bylo sdílení zkušeností a otevření nových možností pro spolupráci na projektech v oblasti ochrany životního prostředí.

Konference se uskutečnila 4. a 5. října 2023 v Praze a Českém Krumlově a přilákala zástupce zprostředkovatelů „zelených“ programů Fondů EHP a Norska z devíti evropských zemí, včetně Polska, Chorvatska, Řecka, Portugalska, Slovinska, Rumunska a zemí Pobaltí. Na setkání dorazili také pracovníci bruselské Kanceláře finančních mechanismů, Norské environmentální agentury a islandské National Energy Authority, kteří v programech působí jako hlavní partneři. Akce se tak stala prvním setkáním takto různorodých účastníků.

„Cílem společného setkání bylo přispět k výměně zkušeností a sdílení dobré praxe a otevřít nové dveře pro budoucí spolupráci mezi programy a projekty zaměřenými na ochranu životního prostředí. Věřím, že toto se společnými silami podařilo. Zahájili jsme diskusi o silných i slabých stránkách programů i o možnostech vzájemné spolupráce, ze strany zúčastněných jsme zaznamenali mnoho pozitivních reakcí,“ uvedl k setkání Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR s tím, že spolupráce bude ve výsledku přínosem nejen pro zúčastněné státy, ale především pro životní prostředí v celé Evropě.

První den konference byl zasvěcen praktickým ukázkám projektů. Zástupci norského partnera Norwegian Institute for Water Research a České zemědělské univerzity v Praze představili inovativní projekt vývoje plovoucích ostrovů na rybnících v Jižních Čechách podpořený z výzvy Rago Norských fondů. Tyto ostrovy poskytují ptákům bezpečná hnízdiště a přispívají k ochraně vodního prostředí.

Druhý den konference Green HUB proběhl ve znamení prezentací a přednášek. Program zahájil norský velvyslanec Victor Conrad Rønneberg, který zdůraznil aktuální výzvy v oblasti ochrany životního prostředí. Odborníci upozornili dále na témata energetické bezpečnosti, úbytku biodiverzity, odpadů či globální změny klimatu, se kterými se Evropa aktuálně potýká. Příspěvek Islanďana Ragnara Ásmundssona z National Energy Authority of Iceland připomněl problematiku přechodu na obnovitelné zdroje energie a jejich financování v islandském kontextu.

Na komunikaci ochrany vodních ekosystémů široké veřejnosti se zaměřil představený český projekt „Objevovat a chránit“, podpořený z výzvy Reine, který realizovali jihočeští vědci z Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské Univerzity společně s Norwegian University of Life Sciences. Jeho podstatou bylo na názorných příkladech ukázat, co jednotlivé vodní druhy potřebují, aby prosperovaly, jak jsou ohrožovány lidskou činností a jak tomuto ohrožení účinně předcházet.

Konference vrcholila workshopy, během nichž se účastníci soustředili na čtyři klíčová témata – životní prostředí a cirkulární ekonomika, energetická účinnost a obnovitelné zdroje, změna klimatu a adaptace, a administrace programů. Cílem těchto workshopů bylo identifikovat oblasti pro spolupráci v příštích obdobích Fondů EHP a Norska a sdílení zkušeností. Výstupy konference budou následně shrnuty do praktického bulletinu.

„Jsem přesvědčen, že letošní Green HUB bude prvním z mnoha setkání, která umožní dále rozvíjet spolupráci mezi zprostředkovateli „zelených“ programů a poslouží jako jeden z podkladů pro efektivní nastavování dalšího období finančního mechanismu Fondů EHP a Norska,“ uzavřel ředitel Petr Valdman.