V návštěvnickém centru Srní se návštěvníci dozví vše o vlcích

/ Reportáže
Návštěvnické centrum Srní, jehož hlavním tématem je vlk obecný, patří mezi nejnavštěvovanější střediska Národního parku Šumava. Vzniklo díky finanční podpoře z OPŽP včetně spolufinancování ze SFŽP a svým návštěvníkům tu už roky dělá velkou radost.

V roce 2008 přišel František Krejčí s myšlenkou Zoologického programu na Šumavě. Byl to popud, na jehož základě vznikl realizační tým, který měl za úkol celý tento program připravit.

„Jako první byla v rámci  programu vytvořena pozorovací místa v přezimovacích obůrkách jelenů,“ vzpomíná Martina Kučerová, vedoucí oddělení informačních středisek a středisek environmentální výchovy při Správě Národního parku Šumava. Po nich následovaly realizace Záchranné stanice živočichů v Klášterci a Návštěvnické centrum Soví voliéry v Borových Ladech. „Původní myšlenkou celého zooprogramu bylo, že každá obec v Národní parku Šumava bude mít své návštěvnické centrum,“ vysvětluje. V Prášilech to měl být tetřev, v Srní vlk, na Modravě rys, na Kvildě jelen, ve Stožci medvěd a v Českých Žlebech los. „Hlavní myšlenkou celého projektu bylo, aby se lidé seznámili se životem a významem zvířecích druhů důležitých nejen pro Šumavu, ale pro celou střední Evropu,“ říká Martina Kučerová a zdůrazňuje, že mělo jít o edukační centra. „Určitě to neměla být další zoologická zahrada,“ poznamenává.

Velký projekt a mnoho dobře odvedené práce

O dotaci z OPŽP na vybudování centra bylo zažádáno na konci července 2011, o dva měsíce později byla dotace přiznána a s realizací se mohlo začít. A nebylo toho věru málo. Dotace pokryla náklady na projektovou dokumentaci, autorský dozor, výběrové řízení, terénní úpravy, samotnou budovu centra s expozicí, recepcí, multifunkčním sálkem, hygienickým zázemím, skladem, služebním bytem, technologickým vybavením včetně úpravny a akumulace pitné vody a její další distribuce, akumulační nádrže tepla s technologií tepelného čerpadla, místem pro kotel i pro zásobníky peletek. Dále byly z dotace vybudovány přístupové komunikace, parkoviště se závorou a chodníkem, a komunikací na parkovišti a s místem pro nádoby na odpad lemovaným zídkou, venkovní výběh pro zvířata, naučný okruh s visutou lávkou, oplocení, požární nádrž s akumulací dešťové vody, dětské hřiště, venkovní osvětlení, mobiliář, herní prvky, informační systém, lavice, stoly, odpadkové koše a stojan na jízdní kola. A pak ještě venkovní elektrické kabelové rozvody, jež jsou součástí napojení vrtu studny, napájení slaboproudu a elektrických ohradníků i trafostanice. Výčet tím ale zdaleka nekončí. Zafinancována byla i další zařízení: venkovní části vnitřní dešťové i splaškové kanalizace, vodní zdroj v podobě vrtu, vodovod, kanalizační přípojka, napájení zvířat v expozičním výběhu, přívod vody do požární nádrže a nakonec i kácení dřevin a sadové úpravy.

Vlk na každém kroku

Dnes se v budově centra a v jeho okolí mohou návštěvníci dozvědět mnoho informací o vlcích a ostatních šelmách. „Jakmile vstoupíte do budovy, z velké obrazovky vás vítají vlci,“ vypráví Martina Kučerová. Doprovodné filmy s podmanivou hudbou zavedou návštěvníky do jejich světa. V malém obchůdku si mohou zakoupit rozmanité materiály tematicky zaměřené na vlka a také další materiály o šumavské přírodě. „V sále centra jsou organizovány přednášky, ale také výstavy fotografií či obrazů,“ popisuje Martina Kučerová. V budově jsou toalety i nápojový automat.

Vlčí smečku je možné pozorovat z visuté lávky

Naučná stezka lemovaná informačními panely zavede návštěvníky od centra k tři sta metrů dlouhé dřevěné lávce. „Lávka je vyvýšena tři až čtyři metry nad terénem a lidé z ní mohou pozorovat vlky ve výběhu,“ říká Martina Kučerová. Ve výběhu o velikosti tří hektarů žije smečka čtrnácti dospělých vlků, kteří jsou neustále monitorováni čtyřmi kamerami s online přenosem do návštěvnického centra. „Zdejší vlčí smečka vznikla v roce 2015, kdy byl z plzeňské zoologické zahrady přivezen vlčí samec Greg a z bavorského Lohbergu vlčí samice Pandora,“ vypráví Martina Kučerová.

Centrum vytvořilo pestrou nabídku programů

Mottem návštěvnického centra je Pomáhat návštěvníkům Národního parku Šumava a chápat roli vlka ve volné přírodě. V rámci tohoto záměru v centru vytvořili nabídku pro nejrůznější cílové skupiny. „Od května 2019 mohou mateřské, základní a střední školy přijet na výukový program environmentální výchovy, kde se na úvodní přednášce a poté v hravém terénním programu o vlcích dozvědí mnoho nového,“ přibližuje Martina Kučerová osvětovou činnost centra. Pro širokou veřejnost tu pak pravidelně probíhají komentované prohlídky k vlčímu výběhu, při nichž návštěvníci získají informace nejen o vlkovi, ale také o Národním parku Šumava. „Pro letošní léto je naučná stezka obohacena o dvanáct zastavení s otázkami ze života vlka obecného, a pokud je návštěvníci zodpoví všechny správně, dozvědí se, jak se jmenuje náš alfa pár,“ láká Martina Kučerová.

Den vlka

V loňském roce návštěvnické centrum připravilo pro své návštěvníky dvě stěžejní akce pod názvem Den vlka. „Připravili jsme pro ně naučnou stezku s několika hravými stanovišti, před centrem si děti s rodiči mohly vyrobit hrneček či tašku s vlčími stopami, celý den probíhaly odborné přednášky a komentované vycházky,“ popisuje Martina Kučerová vyvrcholení vlčího roku v Srní. Podobné akce bude centrum nabízet stále, jen v letošním roce je velká řada aktivit s ohledem na koronavirovou epidemii pozastavena.

„Pro nás, pracovníky Správy, je radost zaposlouchat se do švitoření dětí, které nadšeně rozhazují ručkama a ukazují rodičům, že vidí ve výběhu vlka. Velkou odměnou jsou rozzářené úsměvy návštěvníků a jejich poděkování, že výlet do návštěvnického centra předčil jejich očekávání,“ vyznává Martina Kučerová za sebe i za své kolegy radost z toho, co centrum svým návštěvníkům přináší.

„Naším úkolem je udržet nabídku centra na co nejvyšší úrovni tak, aby se centrum stalo místem, kam se návštěvníci rádi vracejí, kde naleznou klid a radost v pozorování vlků v šumavské přírodě,“ uzavírá Martina Kučerová prozatímní příběh Návštěvnického centra v Srní.