V Železném Brodě zvelebili park z 19. století

/ Úspěšné projekty
V Železném Brodě se pustili do obnovy parku Panské zahrady. Ze zanedbaného kouty přírody je oblíbený cíl místních obyvatel.

Město starý park chtělo obnovit. „Důvodem pro realizaci úprav Panské zahrady byl její neutěšený stav. Jednalo se o park vybudovaný v devatenáctém století k místní textilní továrně a některá zeleň byla ještě původní. I přes svoje stáří jsou některé prvky původní zeleně v dobrém stavu, některé – i mladší – se naopak jevily jako neperspektivní. V rámci projektu tak došlo ke kácení či ošetření dřevin a keřů s cílem vytvořit v blízkosti centra města oddychový prostor pro obyvatele, který plní rekreační, ale i ekologickou a estetickou funkci. Park mohou využívat obyvatelé města a jeho návštěvníci a zároveň slouží jako biotop pro drobné živočichy a hmyz,“ uvedla Tereza Červenková z radnice Českého Brodu.

S odstupem času si město realizovaný projekt pochvaluje. „Projekt je jednoznačně hodnocen jako povedený, jelikož park prošel úpravou, která jej přiblížila obyvatelům, a ti jej nyní více využívají. Město Železný Brod park doplnilo mobiliářem, jako jsou lavičky, hra v šachy a jiné, opravilo pěšiny a nadále bude park doplňovat drobnými prvky, které pobyt v zeleni zpříjemní. Park je využíván především obyvateli přilehlých panelových domů, ale cestu sem si najdou i místní mateřské školy,“ uvádí Tereza Červenková.

Provedené opravy se obyvatelům líbí a místní přijali Panskou zahradu za svou. V případě vandalismu hlásí závady a poškození a Panskou zahradu využívají pro trávení volného času.

Revitalizace stála necelých pět milionů korun, více než polovinu nákladů uhradila dotace z Operačního programu Životní prostředí.