Čtvrt miliardu na projektovou přípravu je vyčerpáno

/ Aktuality

Dotační výzvu č. 3/2020 vyhlásil v rámci Národního program Životní prostředí ministr Richard Brabec loni v srpnu, aby vodohospodářům usnadnil čerpání financování z evropských fondů v letech 2021–2027. Prostředky byly určeny pro projektovou přípravu i stavební a zadávací řízení na výstavbu, modernizaci a intenzifikaci čistíren odpadních vod, kanalizace, vodovodů, úpraven a přivaděčů pitné vody. Na vlastní realizaci budou moci žadatelé získat následně prostředky z Operačního programu Životní prostředí 2021–2027.

Od září přijal Státní fond životního prostředí ČR celkem 205 žádostí. Vzhledem k průběžnému vyhodnocování došlých žádostí prošlo již 157 projektů s požadovanou dotací 205,6 milionů korun úspěšně schvalovacím řízením, zbytek projektů je aktuálně posuzován s tím, že proces schvalování bude ukončen v dubnu.

„S takto připravenými projekty si budou moci obce požádat o dotaci na jejich realizaci v navazujícím programovém období Operačního programu Životní prostředí 2021–2027 hned, jak bude program spuštěn. Tím, že budou mít vše dopředu připravené, se budou moci rovnou pustit do realizace a začít co nejrychleji čerpat peníze,“ uvedl ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.

V současné době nabízí obdobně Státní fond životního prostředí ČR do konce března obcím, městům a dalším investorům až 90procentní dotaci na přípravu projektů, které pomohou lépe zadržovat vodu v krajině, hospodařit se srážkovou vodou a předcházet vzniku povodní. V plánu je také vyhlášení podobné výzvy v oblasti energeticky úsporných opatření a využívání obnovitelných zdrojů energie u veřejných budov. I v těchto případech žadatelé uspoří výdaje za projektovou dokumentaci a zároveň se nachystají k čerpání z prostředků z evropských zdrojů.