Ministr Brabec: Podpořili jsme 18 tisíc projektů proti suchu

/ Aktuality

Ministr životního prostředí Richard Brabec, který má společně s ministrem zemědělství boj se suchem na starosti, proto s nabídkou dotačních programů zaměřených proti suchu objíždí obce po celém Česku. Dnes navštívil spolu s předsedou vlády Andrejem Babišem a ministrem zemědělství Miloslavem Tomanem lokality, kde projekty zaměřené na adaptaci na sucho za pomoci Ministerstva životního prostředí již zrealizovali.

„Ministerstvo životního prostředí pomáhá obcím, městům i soukromým vlastníkům pozemků a domácnostem s adaptací na sucho už od roku 2014. Od té doby jsme podpořili na 17 tisíc projektů částkou 13 miliard korun,“ uvedl dnes ministr životního prostředí Richard Brabec.

Adaptace na sucho je nejdůležitější výzvou dneška a Ministerstvo životního prostředí pomáhá rychlými, účinnými a efektivními projekty. „Právě rychlost administrace i realizace je v době postupující klimatické změny předností našich dotačních programů. Jenom v loňském roce jsme například zafinancovali výstavbu 359 kilometrů nových vodovodů a posílili zdroje pitné vody nebo nově napojili na pitnou vodu 281 tisíc lidí. Vzniklo 3 164 m2 zelených střech. V krajině díky nám přibylo 100 nových tůní, rybníků nebo mokřadů, bylo vysazeno 54 tisíc nových stromů a zrealizováno bylo dalších 814 projektů pro obnovu přirozené funkce krajiny – tedy projektů adaptující krajinu na sucho a posilující biodiverzitu. Každý den jsme tak podpořili nejméně 12 projektů a minimálně stejné ambice máme i letos,“ vysvětluje ministr Brabec.

Obec Lešany patří v posledních několika letech mezi ty, kde místní radnice omezuje odběry pitné vody například pro napouštění bazénů. V místní studni jí totiž nebylo dostatek ani na pokrytí základních potřeb všech občanů. Obec si v roce 2018 požádala na Státním fondu životního prostředí ČR o dotaci na posílení zdroje pitné vody. Již vloni měli hotovo a díky 2 milionové dotaci se místní už nemusí obávat nedostatku pitné vody. Zároveň obec připravuje variantu trvalého řešení zajištění pitné vody realizací přivaděče napojeného na kapacitní vodárenskou soustavu Posázavský vodovod, kde MŽP nabídne už v polovině letošního roku obcím finanční podporu na kompletní projektovou přípravu ve speciální výzvě na vodohospodářské projekty. Po dokončení všech projektových prací, zajištění stavebního povolení a vysoutěžení dodavatele budou moci obce následně požádat i o dotaci na investici v následujícím programovém období 2021+.

Ministerstvo životního prostředí pomohlo od roku 2016 zrealizovat celkem 480 projektů na posílení zdrojů pitné vody. Zajistilo tak pitnou vodu pro více než 300 tisíc obyvatel. V souhrnu na projekty vynaložilo 534 milionů korun z rozpočtu Státního fondu životního prostředí ČR.

„Posilování zdrojů pitné vody je jeden z našich tzv. rychloobrátkových projektů. Přináší rychlé řešení nedostatku pitné vody jako reakci na postupující změnu klimatu a s ní i projevy dlouhodobého sucha. Zajištění pitné vody pro naše občany je naší prioritou. Hned vedle ale stojí zadržování vody v krajině i ve městech, které pomáhá sytit podzemní vody, kde máme naše nejcennější zásoby vody,“ uvedl dnes ministr životního prostředí Richard Brabec.

„Naštěstí se o projekty v této oblasti zvedá v posledním roce zájem a my jsme tak mohli už na začátku letošního roku schválit 217 nových projektů v podobě revitalizace vodních toků, realizace tůní, mokřadů, remízků či stromořadí v krajině za miliardu korun,“ pokračuje ministr.

Jedním z již dříve podpořených a zrealizovaných projektů na podporu zadržení vody v krajině jsou tůně Stibralky u obce Postupice. Vybudoval je soukromý vlastník, který na ně získal dotaci v celkové výši 1,3 mil. Kč. Díky nim vznikla soustava menších a větších tůní. Ta pomůže nejenom dotovat podzemní vody a zlepšit místní mikroklima, ale význam má i pro ochranu přírody a biologickou rozmanitost druhů.

Poslední dopolední zastávkou dnešní vládní návštěvy byl jeden z nejambicióznějších projektů realizovaných za podpory Ministerstva životního prostředí a evropských fondů (OPŽP). Úpravna vody Želivka, která prochází rozsáhlou modernizací, dostane nové filtry založené na granulovaném aktivním uhlí, které zlepší kvalitu i chuť vody pro více než 1,3 milionů obyvatel Prahy, středních Čech a části Vysočiny. Tato technologie umožňuje odstranit z upravované vody pesticidní látky, jejich štěpné produkty a případné další mikropolutanty obsažené v surové vodě, filtry si poradí i se zbytky léčiv či mikroplasty. Inovativní systém čištění vody pomůže zajistit potřebné parametry kvality i při případném zhoršení kvality surové vody ve vodní nádrži Švihov, např. při náhlém oživení. Projekt je aktuálně za polovinou své realizace, dokončen má být na konci letošního roku a celková investice činí téměř 1,5 miliardy korun, z toho 750 milionů z Operačního programu Životní prostředí.