Monitorovací výbor OPŽP projednal kotlíkové dotace a plány pro rok 2019

/ Aktuality
Monitorovací výbor Operačního programu Životní prostředí 2014–2020 na desátém, prosincovém zasedání zhodnotil průběžné čerpání dotací, projednal několik změn a strategické plány na další rok.

Členy výboru a hosty na úvod přivítal jeho předseda Jan Kříž, náměstek Ministerstva životního prostředí pro řízení sekce fondů EU, finančních a dobrovolných nástrojů. Uvedl, že peníze se daří čerpat úspěšně, takže nehrozí jejich vracení. Dále shrnul, že už byly definitivně vyčerpány evropské peníze na stavbu kanalizací a čistíren odpadních vod. Podotkl, že v posledním půlroce se podařilo získat zhruba jednu miliardu korun na podporu snížení emisí z velkých stacionárních zdrojů, což povede ke zlepšení kvality ovzduší.

Mnoho projektů se chystá i v prioritní ose 4, tedy v ochraně přírody a krajiny, poptávka přesáhla určené alokace v několika výzvách, například v podpoře opatření pro zadržování vody v krajině.

Jedním z hlavních témat bylo vyhodnocení tzv. kotlíkových dotací. Diskutovaly se také rozdíly mezi druhou vlnou a chystající se třetí vlnou. V té už nebudou podporovány žádné formy kotlů spalujících uhlí. Monitorovací výbor projednal a schválil závazné pokyny pro třetí výzvu kotlíkových dotací.

Během dalšího jednání byly projednány a schváleny změny v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory, hodnoticí kritéria a strategické plány pro rok 2019.