Sto milionů na ohrožené druhy a vodu

/ Aktuality
Do několika desítek obecních rozpočtů přiteče 45 milionů korun na projektovou přípravu kanalizací a vodovodů. Dalších téměř 70 milionů korun pomůže ohroženým druhům.

Ministr životního prostředí schválil dotace šesti desítkám projektů. Další obce se tak budou moci pustit do přípravy projektových, zadávacích a dalších dokumentací potřebných pro realizaci výstavby obecní kanalizace či vodovodu. Náklady na jejich přípravu jim uhradí získaná dotace. Například v Hlinsku začnou projektanti brzy kreslit novou kanalizaci, čistírnu vod i vodovod. V Kostelci chystají také vodovod, stejně tak v Popovicích nebo v Němčicích. Celkem si mezi sebou obce rozdělí 45 milionů korun z prostředků Národního programu Životní prostředí (NPŽP).

„Obce tak budou mít s předstihem připraveny dokumenty a následně si požádají o dotaci na výstavbu vodohospodářské infrastruktury v novém období Operačního programu Životní prostředí,“ popisuje další postup Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR. „Kanalizace, čistírny i vodovody jsou drahé projekty a levná není ani jejich projektová příprava. Jsme rádi, že obce nabídnuté peníze využijí,“ dodává. Dotace mohla dosáhnout až 90 % celkových způsobilých výdajů a jeden projekt mohl získat až pět milionů korun.

Vedle projektové přípravy vodohospodářských projektů schválil ministr Brabec také dotace na záchranu biotopů a ohrožených živočichů mimo chráněné oblasti. Uspělo jednadvacet projektů v objemu 66 milionů korun. Mezi žadateli jsou nejčastěji zastoupené organizace a spolky ochránců přírody. S pomocí dotace se například zlepší ochrana a podpora sovy pálené ve středních, severních a jižních Čechách, podpoří se biodiverzita lesních i mokřadních lokalit nebo vzniknou vhodná hnízdiště pro raroha velkého v zemědělské krajině. Dotace budou žadatelé v tomto případě čerpat z Norských fondů, konkrétně se jednalo o výzvu s názvem Rondane.

Seznam schválených projektů NPŽP

Seznam schválený projektů – výzva Rondane