V krajích odstartovala další vlna kotlíkových dotací

/ Aktuality
Kotlíkové výzvy vyhlásily k dnešnímu dni již všechny kraje. Seniorům a domácnostem s nižšími příjmy rozdělí 1,7 miliardy korun na výměnu starých neekologických kotlů.

Jako první začal v pondělí 26. června přijímat žádosti o podporu nových zdrojů vytápění Jihočeský kraj, v průběhu letních prázdnin spustí příjem žádostí Moravskoslezský, Olomoucký, Karlovarský, Královehradecký a Ústecký kraj. Ostatní kraje plánují dotace začít rozdávat v září.

Výzva s alokací 1,7 miliardy korun pokryje zhruba 15 tisíc výměn pro ty nejzranitelnější domácnosti. Žádosti mohou podávat senioři čerpající starobní důchod, lidé ve 3. stupni invalidity či domácnosti, které čerpají příspěvek na bydlení.

„Kotlíkové dotace jsou dalším dílem do skládanky naší podpory rodinám, které jsou nejvíce ohrožené energetickou chudobou. Právě jim chceme pomoci nejvíce, proto kotlíkové dotace nabízí vůbec nejvýhodnější podporu ze všech našich programů pro domácnosti. Ty tak získají prostředky na nový a čistý zdroj tepla a díky výměně zastaralých kotlů bude v našich městech a obcích zase o kus lepší ovzduší,“ říká ministr životního prostředí Petr Hladík.

Žadatelé získají až 95% podporu na výměnu nevyhovujících kotlů 1. a 2. třídy na tuhá paliva. Nahradit je mohou tepelným čerpadlem nebo kotlem na biomasu. Dotace se vztahují nejen na plánované instalace, ale i na výměny, které domácnosti realizovaly po 1. lednu 2021. Těm, kteří výměnu zdroje teprve plánují, bude dotace vyplacena zálohově.

„Podpoříme výměny nevyhovujících zdrojů tepla ve všech domácnostech. Ti, kteří nedosáhnou na kotlíkové dotace, si mohou říct o finanční podporu až 50 % v Nové zelené úsporám, kde navíc od září nabídneme dotaci i na výměnu starých plynových kotlů za tepelné čerpadlo,“ připomíná Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR.

Od září 2024 začne platit zákaz vytápění starými kotli na uhlí nebo dřevo, které nedosahují alespoň 3. emisní třídy. Ministerstvo životního prostředí poskytuje na jejich výměnu finanční prostředky již od roku 2015 a díky velmi úspěšnému programu kotlíkových dotací už bylo vyměněno přes 106 tisíc kotlů a vyplaceno přes 12 miliard korun. V současné době je hrubým odhadem třeba vyměnit ještě 150 tisíc neekologických kotlů. Výsledkem bude čistší a zdravější ovzduší, zejména v lokalitách, kde je právě vytápění starými kotli hlavním zdrojem prašnosti a úniku škodlivin do okolního prostředí a limity škodlivých látek jsou zde opakovaně překračovány.