Nová pasivní škola v Jesenici už slouží studentům

/ Úspěšné projekty

Od nového školního roku už chodí děti z Jesenice u Prahy a okolí do nové školy. Ta vyrostla jako pasivní budova šetrná k životnímu prostředí.

Potřebu nové školy si v Jesenici uvědomovali dlouho, pro desetitisícovou obec byla jediná škola opravdu málo. „Důvodem pro stavbu nové školy v Jesenici byla nedostatečná kapacita stávající školy, která již nyní vyučovala kromě hlavní budovy ještě ve dvou detašovaných pracovištích. Ani ta by v tomto školním roce již nestačila,“ vysvětluje starosta Jesenice Pavel Smutný.

Jesenice musela reagovat na to, že počet obyvatel v prstenci kolem Prahy rychle roste. Dle školského zákona platí, že obec musí zajistit kapacitu základního vzdělávání pro každé dítě, které má v obci trvalé bydliště. Počet dětí, které se již nevejdou do stávajících kapacit škol, neřeší jen Jesenice, ale novou školu postavili například v Psárech či rozšířili o nový pavilon v Dolních Břežanech (o projektech jsme také v Prioritě psali). Nové školy plánují další obce kolem Prahy, například Říčany, Úvaly, Přezletice a další.

Přípravy na výstavbu školy zabraly několik let. Loni v květnu dostal dodavatel oficiálně stanoviště a výstavba mohla začít. Budova byla navržena s kapacitou 18 tříd, tedy pro 540 žáků. Jednotlivé objekty areálu jsou rozvrženy do čtyř vzájemně propojených celků – část učeben, vedení školy a vstupní hala, stravování a tělovýchova. Při plánování se dbalo na ekologickou udržitelnost, škola byla navržena v pasivním standardu. Má zelené bezúdržbové střechy, dešťová voda bude používána ke zpětné závlaze zeleně v okolí školy. Pro zlepšení mikroklimatu školy jsou v interiéru instalovány zelené stěny ze stálozelených rostlin. Ve venkovním areálu je víceúčelové hřiště a fotbalové hřiště s běžeckými drahami. Uprostřed objektu učeben je vytvořen přestávkový prostor, atrium. Celý areál, vnitřní i vnější prostory, je navržen jako bezbariérový.

Do výstavby zasáhla epidemie koronaviru. „Samozřejmě že oblastí, které stavebníka při realizaci stavby překvapí, je opravdu mnoho. Naráželi jsme například na různé nedokonalosti projektové dokumentace, ale největší komplikací byly důsledky opatření proti šíření nového typu koronaviru. Tím nastaly zcela bezprecedentní problémy s dodávkami materiálů, s logistikou, s absencí lidských zdrojů, s karanténními opatřeními a tak dále. Co mě ale mile překvapilo, byla organizace stavebních prací zhotovitelem, který byl schopen přesto dokončit stavbu v požadovaném termínu,“ popisuje starosta Jesenice Pavel Smutný.

Škola měla být dokončena v polovině srpna, aby mohly děti v září chodit už do nové budovy. A to se povedlo. „Určitě je to velká úleva. Nová škola ulevila přeplněné jediné základní škole v desetitisícovém městě, mohli jsme zrušit jedno detašované pracoviště a neplatíme tak vysoký pronájem za tyto prostory. K samotnému provozu školy je zatím příliš brzy, abych se mohl objektivně vyjádřit, ale prostorově je to opravdu obrovský rozdíl,“ vysvětluje Pavel Smutný.

Nová škola sklízí za pár týdnů provozu chválu. „Máme velmi pozitivní zpětnou vazbu od veřejnosti, žáků i učitelů – je to krásná nová budova, která bude sloužit vzdělávání našich dětí desítky, možná i stovky let. Samozřejmě to je momentálně novostavba, která je v poměrně syrovém stavu, školu je potřeba postupně vybavit pomůckami a dalším potřebným vybavením, na což v průběhu stavby nebyl téměř vůbec žádný čas. Tedy kolaudací to pro nás určitě neskončilo. Naopak, život školy je na samotném začátku a vše se musí postupně zaběhnout,“ dodává starosta Pavel Smutný.

Jedním ze zdrojů financování novostavby byl i Operační program Životní prostředí, ze kterého novostavba získala téměř 50 milionů korun.