Hasiči vyjíždějí z nové, pasivní stanice

/ Úspěšné projekty
Na Zlínsku funguje nová hasičská stanice. Je postavena v pasivním energetickém standardu.

Krajští hasiči do té doby sídlili společně s dobrovolnými hasiči v městské budově. Pro lepší akceschopnost a modernější vybavení ale potřebovali nové zázemí. Nová stanice vyrostla za třináct měsíců v průmyslové zóně Holešov nedaleko dálnice. „Hasiči zde získali zejména prostornou garáž pro stále větší zásahovou techniku, sklady, zázemí pro jednotku, zahrnující školicí a odpočinkové místnosti, místo pro fyzickou přípravu, stravování, sociální zázemí a další prostory nutné pro zabezpečení akceschopnosti. Důležitou vlastností budovy je, že je postavena v tzv. pasivním standardu,“ uvádí Lucie Javoříková, tisková mluvčí HZS Zlínského kraje.

K vytápění stanice o celkové podlahové ploše 1 138 čtverečních metrů slouží dva plynové kotle. Vodu ohřívají solární termické kolektory umístěné na střeše objektu a napojené do akumulační nádrže o objemu 1 500 litrů. Pro zajištění kvality vnitřního prostředí slouží pět rekuperačních jednotek. Efektní střešní pilové světlíky zajišťují dostatek přirozeného světla do prostorů garáží a dílen. Osvětlení je zajištěno úspornými LED svítidly.

Jedná se o stanici, která slouží pro nepřetržitý výkon služby profesionálních hasičů. Tato stanice je navržena jako samoobslužná, to znamená, že při výjezdu jednotky mohou stanici opustit všichni hasiči a budova se o sebe postará sama.

V objektu jsou mimo administrativních místností, garáží s dílnami a prostoru pro mytí techniky také prostory pro udržení kondice hasičů i oddychové prostory pro nepřetržitý třísměnný provoz.

Celkové náklady na novou základnu se vyšplhaly na téměř 60 milionů korun. Kromě samotné budovy mají hasiči k dispozici požární věž, sportoviště a potřebnou infrastrukturu. Energeticky pasivní stavba také dostala dotaci z Operačního programu Životní prostředí.

 

Technické údaje:

Měrná roční spotřeba neobnovitelné primární energie: 96 kWh/(m2.rok)

Měrná spotřeba tepla na vytápění: 11 kWh/(m2.rok)

Na stavbu byly použity tyto materiály a výrobky:

– Okna s trojsklem s Uw = 0,65–0,76 W/(m2K)

– Rychloběžná vrata s otevíráním 0,5 m/sec s Ud = 0,614 W/(m2K) a Ud = 0,513 W/(m2K)

– Izolace základové desky tepelnou izolací z XPS tl. 280 mm

– Izolace obvodových stěn EPS šedým tl. 300 mm

– Izolace střechy teplenou izolací z EPS 200 tl. 200 mm a EPS šedým tl. 200 mm, celková tloušťka izolace střechy 400 mm

 

Technické systémy:

– Ohřev teplé vody v zásobníku o objemu 1 500 litrů zajišťuje 13 solárních kolektorů

– Větrání s rekuperací zajišťuje 5 vzduchotechnických jednotek

– Vytápění pomocí 2 plynových kotlů, každý o výkonu 37,1 kW