Na lepší pitnou vodu v obcích jde navíc 350 milionů korun

/ Aktuality

Navýšení finančních prostředků se týká dotační výzvy č. 2/2018 vyhlášené v Národním programu Životní prostředí. Pro velký zájem se už jednou alokace navyšovala, teď přichází další razantní nárůst rozdělovaných peněz, díky kterému se původní alokace navýší až na 1,1 miliardy korun.

Zájemci o podporu na výstavbu nových nebo regeneraci stávajících zdrojů pitné vody či na výstavbu a rekonstrukci přivaděčů pitné vody mají možnost podávat žádosti do 30. června 2021, nejpozději však do vyčerpání alokace.

V pořadí se jedná již o druhou výzvu, díky níž mohou starostové zajistit dostatek kvalitní vody pro své občany, a od začátku je po dotacích velká poptávka. „Doposud jsme schválili 710 žádostí za 867 milionů korun a další žádosti postupně vyhodnocujeme. Největší zájem evidujeme o příspěvky na budování nových zdrojů vody, kde obce mohou získat až 3 miliony korun,“ upřesňuje ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.

Aktualizovaný text výzvy č. 2/2018 – Zdroje pitné vody