Na ochranu ozonové vrstvy míří 20 milionů korun

/ Aktuality
Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR pokračují v podpoře projektů, které pomáhají chránit ozonovou vrstvu Země.

V nové dotační výzvě nabídne 20 milionů korun na snížení emisí a vypouštění látek poškozujících ozonovou vrstvu Země a fluorovaných skleníkových plynů do ovzduší.
Výzva č. 2/2022 vyhlášená z Národního programu Životní prostředí podpoří sběr a recyklaci skleníkových plynů. Přispěje také na jejich likvidaci i na vybavení školicích center pracovníků s alternativními látkami.

„Opatření na ochranu ozonové vrstvy Země v rámci národních programů Státního fondu životního prostředí ČR podporujeme dlouhodobě. Oproti dřívějším výzvám se tato již nebude týkat jen regulovaných látek, jako jsou freony či halony, ale zaměří se i na fluorované skleníkové plyny, které významně přispívají ke globálnímu oteplování,“ uvádí ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.

Výše podpory se pohybuje v závislosti na podpořené aktivitě od půl milionu až do 10 milionů korun. Sběr nebezpečných látek podpoří stát částkou 270 Kč za 1 kg, v případě likvidace 350 Kč za 1 kg zneškodněné látky.

Příjem žádostí se spustí 11. dubna 2022, potrvá do konce října letošního roku. Oprávněnými příjemci jsou sběrny nebezpečného odpadu a další právnické osoby s platnou certifikací podle zákona o látkách poškozujících ozonovou vrstvu. U dílčí aktivity, která podporuje vybavení školicích středisek pro osoby pracující s alternativními chladivy, mohou být žadateli i podnikající fyzické osoby.