Můžeme ještě zachránit Borneo?

/ Zahraničí a technologie
Na Borneu se nacházejí jedny z nejstarších deštných pralesů na světě. Žije v nich množství rozmanitých endemických druhů. Po desítkách let nemilosrdné těžby dřeva a mýcení kvůli pěstování palmy olejné a dalších plodin zbývá z jejich původní rozlohy necelá polovina. Navzdory všem neblahým dopadům tohoto necitlivého a neuváženého odlesňování existují lidé, kteří se nevzdávají. Jejich neúnavná snaha zůstává nadějí na záchranu nenahraditelného přírodního bohatství tohoto nádherného indonéského ostrova.

Neproniknutelný deštný prales kdysi pokrýval celé Borneo. To už dávno neplatí a masivní odlesňování si vybírá svou daň. K uchopení toho, jak moc je to celé hrozivé, je potřeba porozumět, proč je tento velký ostrov v jihovýchodní Asii tak důležitý.

Naprosto unikátní ostrov

Stejně jako v dalších biologicky bohatých zemích jihovýchodní Asie překypuje příroda i na Borneu pestrým a druhově rozmanitým životem. Podle odborníků je na Borneu k nalezení nejpestřejší druhové zastoupení fauny i flóry. Jsou zde původní obyvatelé ostrova, třeba levhart obláčkový, kočka bornejská, medvěd malajský, slon trpasličí, nosorožec sumaterský, tur banteng, gibon bělolící, kahau nosatý či ikonický orangutan, který žije pouze tady a na vedlejší Sumatře. Flóra ostrova za faunou nijak nezaostává a má mezi ve svých řadách takové zástupce, jako je Rafflesia arnoldii, pyšnící se největšími květy na světě. Kromě tohoto dechberoucího bohatství je Borneo také místem s obrovským evolučním potenciálem. Je zarážející, s jakou arogancí takové místo systematicky ničíme.

Noční můry biodiverzity

Odlesňování představuje pro biodiverzitu tři hlavní hrozby: ztrátu stanovišť pro život druhů, ničení kvality půdy a ztrátu celistvosti existujících habitatů.

Deštné pralesy našeho světa jsou káceny, vypalovány a mýceny pro to, aby získaná půda byla zemědělsky využívána, například pro pěstování již nechvalně proslulé palmy olejné. Mýcení stromů a jejich kořenových systémů, jež přímo ovlivňuje strukturu půdy a její úrodnost, je hlavní příčinou eroze a vyčerpanosti půdy. Další hrozbou je rozdrobování celistvosti habitatů. Ze zvířecích a rostlinných domovů se stávají osamocené a izolované ostrůvky v lidské krajině. To následně a ve všech ohledech oslabuje fungování původních ekosystémů.

Lov a černý trh se zvířaty za již zmíněnými nijak nezaostávají a pomáhají naplňovat černé scénáře.

Vytrvalá práce přináší ovoce

V osmdesátých letech minulého století byly tři čtvrtiny bornejských deštných pralesů netknuté. O čtyřicet let později jich zbývá polovina. Čtyřicet let je dlouhá doba. A je tu určitá naděje, že tempo odlesňování ztrácí dech. Podle organizací, které světové odlesňování monitorují, objem vykácených pralesů v posledních letech prudce klesá.

Neziskové organizace včetně WWF ale na Borneo stále ukazují výstražným prstem. Kácení, mýcení a zakládání plantáží je podle nich zde a v mnoha dalších tropických oblastech stále palčivé téma. Právě proto vzniklo nemálo iniciativ, které se snaží prastaré deštné pralesy ostrova zachránit.

WWF založil program Heart of Borneo. Tato iniciativa, která vznikla v roce 2007 na základě společné deklarace WWF a indonéské, malajské a brunejské vlády, se snaží vytvářet chráněná území a podporovat trvale udržitelné nakládání s bornejskými pralesy. Jejich hlavním fokusem jsou habitaty pěti ohrožených druhů, pro které jsou domovem močálovitá území v pralesích ostrova.

Další organizací, které leží na srdci osud unikátního indonéského ostrova je Borneo Nature Foundation, založená v roce 1999. Mnohé z nejhorších dopadů a následků odlesňování mohou být spraveny následným zalesňováním. Právě tomu – kromě jiného – se tato nezisková organizace věnuje. Znovu zalesňují močály a bažiny bornejských deštných pralesů. Ve velké míře se věnují také výzkumu a předcházení negativních dopadů lidské činnosti na indonéské pralesy a jejich uchovávání jak pro divokou přírodu, tak pro místní komunity.

Podobně je na tom i iniciativa Borneo Project. Věnují se práci s místními komunitami, zaškolují domorodé aktivisty, aby hájili půdu svých předků a zabraňovali tak tomu, že se promění v plantáž palmy olejné či něčeho jiného.

V neposlední řadě je tu The Orangutan Project, který se už přes dvacet let věnuje záchraně unikátního bornejského primáta.

Vzhledem k obrovskému toku financí proudících na odlesňování a produkci palmového oleje připomíná jejich práce boj Davida s Goliášem. A právě proto i navzdory nerovně rozdaným kartám snad budou bornejské pralesy chráněny, uchovány i obnoveny i pro ty, kteří přijdou po nás.