NZÚ má výhodnější podmínky pro bytové domy

/ Aktuality
Po prázdninové odstávce se oblíbený program Nová zelená úsporám (NZÚ) opět rozeběhne, aby i následující roky pomáhal domácnostem s energetickými úsporami jejich domů.

Navíc nově od září spustí rozšířenou nabídku dotací pro oblast bytových domů zohledňující nároky na energetické vlastnosti budov i finanční možnosti majitelů bytových jednotek. Vedle bonusů pro nízkopříjmové domácnosti program nabídne i vyšší dotace a možnost jejich čerpání zálohově.
„Cestu k renovacím a úsporným opatřením si skrze Novou zelenou úsporám našly statisíce majitelů zejména rodinných ale i bytových domů. Domácnosti zrenovovaly své byty a domy tak, aby odpovídaly dnešním nárokům na moderní a úsporné bydlení, a hlavně, aby trvale ušetřily náklady na vytápění nebo na teplou vodu a mnozí i na spotřebu elektřiny. Nyní bychom rádi ještě více narovnali podmínky pro nízkopříjmové obyvatele bytových domů, kteří nedosáhnou na podporu z programu Nová zelená úsporám Light,“ říká ministr životního prostředí Petr Hladík a dodává: „Zateplení budov, budování obnovitelných zdrojů energie a jejich využití v rámci komunitní energetiky je cesta k úsporám – finančním i energetickým.“

Majitelé bytových domů a bytových jednotek zareagovali na energetickou krizi spojenou s probíhající válkou na Ukrajině a počet žádostí o dotace v NZÚ se oproti loňskému květnu téměř zpětinásobil. Největší zájem mají žadatelé o komplexní zateplení. Po vydání novely vyhlášky Energetického regulačního úřadu o pravidlech trhu s elektřinou, která umožňuje sdílení elektřiny z fotovoltaiky v bytových domech, a schválení tzv. Lex OZE I, který zjednodušuje celý proces instalace obnovitelných zdrojů do 50 kWp, narůstá i zájem o podporu budování fotovoltaických elektráren. I přesto, že počty žádostí rostou, stále je zde velké množství bytových domů, které prozatím neprošly žádnou renovací a jsou energeticky neúsporné.

„Chceme modernizovat bytový fond v celé České republice. V oblasti bytových domů máme stále rezervy, proto jsme se rozhodli zintenzivnit podporu bytových domů a zároveň ji přizpůsobit specifikům jednotlivých typů vlastnictví. Speciální výzvy tak budou pro SVJ a bytová družstva či bytové domy ve vlastnictví obce,“ připomíná Petr Hladík.

Nově přidáváme: Bytové domy ve vlastnictví společenství vlastníků bytových jednotek a bytových družstev

Důvodem odkládání důkladných renovací bytových domů bývá často nutnost schválení všech úprav a rozpočtu či úvěru způsobem zakotveným ve stanovách SVJ (společenství vlastníků jednotek) nebo družstva. Obvykle je potřebný souhlas většiny nebo dokonce všech vlastníků bytů či družstevního podílu, a ne vždy je možné dosáhnout dohody.

„Vím, jak složité je rozhodování ve společenství vlastníků, zejména v případě, kdy majitelé bytů spadají do kategorie nízkopříjmových domácností a navýšení příspěvků do fondu oprav na renovace domu je často existenčně ohrožuje. Právě proto cílíme parametry připravované výzvy na domy ve vlastnictví majitelů bytových jednotek a bytových družstev. Nové programové období Nové zelené úsporám bude tak bohatší o rozšířenou nabídku pro bytové domy,“ konstatuje Petr Hladík.

„Hledali jsme cestu, jak zohlednit nízkopříjmovost vlastníků bytů, kteří často nesouhlasí s nákladnějšími opravami celého domu,“ říká Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR a dodává: „Hlavním úskalím při rozhodování, zda přistoupit k větší investici na renovaci budovy, bývá obava z velkého nárůstu pravidelných příspěvků do fondu oprav. Proto jsme nastavili parametry dotace tak, aby domácnostem s nižšími příjmy nebylo nutné platby do fondu oprav výrazně navyšovat. Bonus, který připadne každé nízkopříjmové domácnosti, totiž bude použit na splacení části jejich podílu na nákladech za renovaci.“

V praxi to znamená, že SVJ nebo družstvo zažádá o dotaci a ve své žádosti doloží počet vlastníků, kteří splňují podmínky nízkopříjmovosti. Dotace pak bude navýšena o bonus, který může dosáhnou částky až 150 tisíc korun na jednu domácnost s nižšími příjmy. Výše bonusu závisí na rozsahu realizovaného zateplení a na podlahové ploše bytů, které do nízkopříjmovosti spadají. Vlastníkům s nižšími příjmy by se díky tomuto příspěvku měsíční platby do fondu oprav neměly o tolik navýšit. Dotace bude poskytnuta zálohově, i to pomůže v rozhodování, zda a kdy se do rekonstrukce pustit.

„Peníze poskytneme zálohově, žadatelé si pak nemusí brát tak vysoké úvěry, nebo mohou poskytnuté prostředky použít jako mimořádnou splátku úvěru a tím výrazně snížit úroky,“ vysvětluje Petr Valdman.

„Věříme, že nastavené podmínky budou dobrou motivací a přesvědčí nízkopříjmové domácnosti o výhodnosti důkladnější renovace domu. Nebavíme se jen o zateplení, žadatelé mohou do žádosti přidat i další opatření, například výměnu zdroje energie nebo fotovoltaiku. Vyššími jednotkovými dotacemi zvýhodníme komplexní renovaci bytového domu,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

V souvislosti s podporou domácností s nižšími příjmy v oblasti bytových domů dojde i k doplnění v programu Nová zelená úsporám Light. Nízkopříjmovým vlastníkům bytů se starými okny v zateplených domech, kde v ostatních bytech již byla okna vyměněna, umožní program výměnu za stejných podmínek jako v rodinných domech, tj. dostanou až 12 tisíc korun na výměnu každého okna.

Bytové domy ve vlastnictví fyzických a právnických osob

Standardní nabídka dotací pro bytové domy přichází ve vylepšené verzi. Stejně jako u ostatních výzev se zjednoduší administrace žádosti, k doložení realizace již nebude nutné dokládat faktury. Zvýhodněné budou celkové rekonstrukce i jednotkové dotace u komplexního zateplení.

Nově přidáváme: Bytové domy ve vlastnictví obcí

„Jednou z našich priorit je zmodernizovat bytové domy ve vlastnictví obcí. Vzhledem k tomu, že zde vnímáme zvýšený veřejný zájem, navyšujeme jednotkové dotace úsporných opatření. Dotace tak může dosáhnout výše až 75 % vynaložených nákladů, nebo dle limitů veřejné podpory,“ vysvětluje ministr Hladík. Obce mohou žádat o podporu všech typů opatření a stejně jako ostatní žadatelé nebudou muset obce předkládat účetní doklady.

Příjem žádostí v Nové zelené úsporám dle stávajících podmínek bude ukončen k 30. červnu. Po dvouměsíční přestávce související s přechodem financování programu pod Modernizační fond bude v září 2023 příjem žádostí podle nových podmínek opět žadatelům zpřístupněn. Žadatelé tak nemusí mít žádné obavy, program se od září opět rozeběhne, aby i následující roky pomáhal domácnostem s energetickými úsporami jejich domů.