Na třídění a recyklaci odpadu půjde 600 milionů

/ Aktuality
Lepší třídění, recyklaci a zpracování odpadů podpoří Ministerstvo životního prostředí dalšími prostředky z evropských fondů.

Z Operačního programu Životní prostředí uvolní na odpadové hospodářství 600 milionů korun. S jejich pomocí mohou města, obce i firmy usnadnit občanům třídění, zvýšit energetickou soběstačnost a snížit množství odpadů končících na skládkách. Příjem žádostí odstartuje 2. září.

Třídění, recyklace a opětovné vyžívání výrobků prospívá nejen životnímu prostředí, ale i ekonomice. Dobře vytříděné druhy odpadů mohou být následně efektivněji využity a sloužit jako adekvátní náhrada primárních surovin.

„V roce 2035 budeme povinni dle evropských předpisů minimálně 65 procent komunálního odpadu recyklovat a energeticky využito by mělo být zhruba 25 procent odpadu. Finanční pomoc je jedním krokem z balíčku opatření, jehož cílem je minimalizovat odpad končící na skládkách. Recyklaci se snažíme podporovat nejen finančně, ale i úpravou zákonných podmínek či tlakem na to, aby se vyráběly a používaly snadno recyklovatelné výrobky,“ uvádí ministr životního prostředí Richard Brabec.

„Dotace proto směřují na výstavbu či modernizaci sběrných dvorů, zlepšení třídění a svozu komunálního odpadu i pořízení třídicích linek. Energetické zpracování odpadu podpoříme například dotacemi na výstavbu či modernizaci bioplynových stanic, spaloven se finanční podpora týkat nebude. Peníze poskytneme rovněž na výrobu tuhých alternativních paliv z odpadů, odvodňování či vysoušení čistírenských kalů nebo zlepšení zacházení s nebezpečným odpadem. Ve zvláštní výzvě se pak zaměříme na odpad z nemocnic a jiných zdravotnických zařízení, který je zčásti považován za infekční a sám o sobě představuje značné bezpečnostní riziko. Tento odpad lze především energeticky využít či jej zbavit jeho nebezpečných vlastností a dále s ním pracovat,“ upřesňuje ministr projekty, které bude možné z částky 600 milionů korun spolufinancovat.

Zároveň dodává, že zájemci o dotace by neměli s podáním žádosti příliš váhat, protože jde o jednu z posledních šancí získat finanční injekci na odpadové hospodářství v aktuálním programovém období. Z dotace navíc mohou žadatelé uhradit až 85 procent z celkových způsobilých výdajů projektu.

Největší část vyhrazené alokace, 350 milionů korun, je určena především na třídicí linky, na podporu energetického využití odpadu a nakládání s nebezpečným odpadem, zatímco na sběrné dvory a sběrná místa půjde 150 milionů korun. „Tyto prostředky se budou rozdělovat podle kvality doručených projektů v jednokolové soutěžní výzvě,“ upřesňuje ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman. Zbylých 100 milionů je připraveno na nakládání se zdravotnickým odpadem. Tato výzva je nesoutěžní a došlé projekty se budou vyhodnocovat postupně každého čtvrt roku.

Prostředky na podporu třídění, recyklace, materiálového a energetického využití odpadu poskytuje rezort životního prostředí starostům měst a obcí, zpracovatelům i producentům odpadu dlouhodobě. Využívány jsou s velkou oblibou. „Jen v poslední výzvě jsme více než půlmiliardou korun podpořili 174 kvalitních projektů. Do budování nového sběrného dvora se budou moci díky bezmála 30milionové dotaci pustit například ve Varnsdorfu, ten stávající zmodernizují v Tlumačově nebo ve Spáleném Poříčí,“ uvádí některé z aktuálně podpořených projektů ředitel Petr Valdman. „Významnou finanční pomoc posíláme také do Přerova, kde 45 milionů korun použijí na efektivnější zpracování kalů z čistírny odpadních vod. Na Karlovarsku se pro změnu budou moci pustit do výroby paliva z odpadních olejů,“ uzavírá.

Příspěvky z aktuálních výzev Operačního programu Životní prostředí jsou cíleny především na města, obce a jiné veřejné subjekty, v případě energetického zpracování odpadu i na soukromé firmy a zpracovatele zdravotnického odpadu.

Zájemci se mohou o dotace ucházet od 2. září 2019. Příjem žádostí běží u výzvy číslo 126 pro sběrné dvory, třídění, recyklaci a využití odpadu do 3. února 2020. U výzvy číslo 134 zaměřené na zdravotnický odpad potrvá příjem žádostí až do 1. září 2020.