Opravený Čížovský rybník ožil

/ Úspěšné projekty

Rybník byl postaven v sedmdesátých letech minulého století. „V povodí nad rybníkem byla ale pole a po první velké bouřce se zabahnil a místní se v něm přestali koupat. Zabahňování postupně pokračovalo a vodní plocha by dříve či později zanikla,“ vysvětluje Martina Kosová ze Správy Národního parku Podyjí. Rybník nebyl kvalitně postaven, u bezpečnostního přelivu voda podtékala pod obložením a vytvořila kaverny, výpust byla dokonce zcela ucpána. Nedlouho po vzniku národního parku byla pole nad rybníkem zatravněna a dnes je tam opět louka, nové rychlé zabahnění už nehrozí.

Kromě oprav se rybník dočkal i kompletního odbahnění. „Hladina vody zůstane sice na stejné úrovni jako před opravou, odstraněním sedimentů se ale zvýší objem vody více než o třetinu,“ vysvětluje Martina Kosová. Bahno z rybníka využili zemědělci jako hnojivo pro blízké pole. V rámci projektu dělníci vybudovali také tůň. Obě vodní plochy už zabydleli noví obyvatelé. „Povedlo se nám zadržet jarní vodu v rybníce a hned se tu objevili obojživelníci. Rybník byl plný žab na námluvách, potom plný pulců, při troše trpělivosti můžete zahlédnout čolka dravého, když se vynoří k hladině, aby se nadechl. Tůň, která byla vyhloubena v povodí nad rybníkem, je také plná vody a je obydlená,“ popisuje Martina Kosová.

Podle ní bylo velké štěstí, že po letošní suché zimě a předchozích suchých letech přišel deštivý květen a pomohl o něco zvednout hladinu. Rybník je totiž napájen pouze melioračními vodami z louky nad ním. Jedná se vlastně o nebeský rybník a v minulých letech v průběhu léta opakovaně vyschl. Zatím je v něm vody dost, ale na plný stav hladina vystoupá až po zimě.

Správa parku uspěla se žádostí o dotaci, projekt byl spolufinancován z Operačního programu Životní prostředí. Nyní se chce zaměřit na další projekt související se zadržováním vody. „V budoucnu bychom rádi zlepšili vodní režim v evropsky významné lokalitě Podmolí strouha pro populaci čolka dravého. Znamenalo by to vytvoření nových tůní a především realizace objektu na zadržení jarní vody v louce. Největším problémem zde budou složité vlastnické vztahy,“ popisuje plány Martina Kosová.