Filtrem k lepší vodě

/ Zahraničí a technologie
Každým rokem se ve světě objevují inovace, díky nimž můžeme lépe a efektivněji čistit, filtrovat vodu. Ne všechny ale fungují v duchu trvalé udržitelnosti a mnohé nejsou příliš šetrné k životnímu prostředí. Některé způsoby úpravy vody jí plýtvají anebo k jejímu čištění využívají chemikálie či spotřebovávají velké množství energie. S tím, jak se mění klima naší planety, přestávají tyto filtrační metody stačit a je na čase poohlédnout se po způsobech, které by více vyhovovaly potřebám naší doby. Několik takových už existuje.

Aby se způsob filtrování vody dal označit za trvale udržitelný, měl by mít co nejmenší dopad na životní prostředí a žádnou anebo jen minimální ekologickou stopu a měl by být dostupný jakékoli komunitě. Některé metody, které se v současnosti používají, tato kritéria splňují. Zde nejde o vyčerpávající seznam všech v současnosti dostupných technologií, ale spíše o výběr těch nejčastěji používaných.

Ultrafiltrace

Ultrafiltrační proces probíhá podobně jako reverzní osmóza a stejně jako při ní se k čištění vody využívá membránového filtru. Rozdíl je v tom, že v případě ultrafiltrace jsou membránové póry větší.

V ultrafiltračním systému se využívá hydrostatického tlaku, který vodu protlačuje polopropustnou membránou. Voda je po průchodu membránou průzračná a vyčištěná – veškeré částečky s vyšší molekulární hmotností, jako jsou nejrůznější sedimenty, zůstanou před membránou. Ultrafiltrační proces ve výsledku odstraňuje kromě jiných kontaminantů především nánosy, usazeniny, bakterie, viry a proteiny. Ultrafiltrační systémy z vody sice neodstraní chemikálie, ale je možné je kombinovat s dalšími filtry.

Jde o metodu šetrnou k životnímu prostředí i trvale udržitelnou, neboť se při ní nepoužívá žádná chemie, spotřeba energie je nižší a celý proces je velice efektivní, co se týče odstraňování mikrobů a částic z vody. Velkou přidanou hodnotou ultrafiltrace a nepochybným potvrzením toho, že jde o metodu trvale udržitelnou, je pak skutečnost, že tímto způsobem je na čistou vodu možné přeměnit vodu odpadní i vodu a poté ji využít k rozličným účelům.

Keramická filtrace

Jak už název napovídá, keramická filtrace je jednou z mála technologií, která k čištění vody využívá přírodního média. Keramické vodní filtry odfiltrují bakterie a usazeniny tím, jak voda proudí skrz komplexní systém pórů v keramické náplni, kde se nečistoty zachytávají. Póry v náplni jsou opravdu mikroskopické, a odstraní tak většinu bakterií a sedimentů. Praktickou stránkou této metody je kromě jiného to, že keramické filtry se dají pořídit v nejrůznějších velikostech a provedeních. Existují verze k pevnému zabudování, ale i přenosná zařízení, díky čemuž jsou takové filtry velmi dobrou finanční investicí. K provozu některých modelů není zapotřebí ani elektřina.

Ultrafialová purifikace

Ultrafialové lampy jsou jednou z nejekologičtějších metod vůbec. Neprodukují žádnou odpadní vodu ani se k jejich provozu nepoužívají chemikálie škodlivé pro životní prostředí. Pracují jednoduše tak, že vydávají ultrafialové světlo, skrze které voda proudí. To pracuje na takové germicidní frekvenci, která mikroorganismy ve vodě inaktivuje tak, že nejsou schopny se dále rozmnožovat anebo přenášet choroby.

Ultrafialové lampy se instalují buď přímo před vodovodní kohoutek anebo v místě, kudy voda vstupuje do domu. Je tedy jen potřeba zvážit, jaký systém je pro tu kterou situaci nejvhodnější.

Aktivní uhlíkový filtr

Aktivní uhlíkové filtry jsou další ze skupiny filtrů, které k čištění vody využívají přírodních médií. Bývají vyrobeny z obnovitelných materiálů, jako je dřevo, ořechové a kokosové skořápky nebo bambus. Tyto materiály jsou nejprve spáleny, aby se získalo dřevěné uhlí, které má tu vlastnost, že se na jeho povrchu zachytávají látky.

Když voda protéká aktivním uhlíkovým filtrem, dřevěné uhlí v jeho zásobníku zachytává nečistoty, jako jsou usazeniny, chlór, pesticidy a těžké kovy, zatímco vyčištěná voda teče dále.

Aktivní uhlíkové filtry jsou trvale udržitelnou filtrační metodou, protože nahrazují filtry plastové a často jsou vyrobeny z recyklovaného dřeva. A také se, jakmile se nečistoty z jejich povrchu uvolní, dají použít znovu.

Filtry z dřevěného uhlí

Filtry z dřevěného uhlí pracují na stejném principu jako aktivní uhlíkové filtry: zachytáváním nečistot na svém povrchu. A stejně tak bývají vyrobeny ze dřeva pěstovaného v duchu trvalé udržitelnosti. Kontaminanty, které tyto filtry odstraňují, zahrnují toxiny, jako je olovo, chlór či pesticidy. Jediným rozdílem je, že nejsou začleněny do filtračních systémů tak jako aktivní uhlíkové filtry. Jsou to vlastně bloky dřevěného uhlí o nejrůznějších velikostech a jako takové mohou být použity pro jakékoli množství vody.

Před použitím se blok dřevěného uhlí namočí do vody, nechá projít varem a usuší. Poté se vhodí do vody, kterou je potřeba vyčistit. Po několika hodinách – podle toho, co uvádí výrobce konkrétního produktu – bude voda dostatečně čistá k použití.