Banka zachraňuje jídlo a rozdává jej nejchudším

/ Úspěšné projekty
Pro lidi v nouzi bývá poslední záchranou. Díky potravinové bance se jídlo dostává k těm, kteří si sami obživu zajišťují jen velmi těžko. Potraviny tak zbytečně nekončí v kontejnerech.

V malé obci Liběšice u Žatce funguje potravinová banka šest let. „Činnost jsme zahájili v roce 2014, tehdy na bázi dobrovolníků a s velice omezenými možnostmi, ale vše se podařilo rozjet díky vynikající spolupráci s obcí. Inspirací byla zkušenost s fungováním potravinových bank v zahraničí, kde je s podobnými projekty už dlouholetá zkušenost a – řekl bych – i velmi dobrá spolupráce v místních komunitách. Samotným impulsem k založení potravinové banky u nás byla bezvýchodná situace mnoha různých jednotlivců a rodin, se kterými jsme se v našem regionu potkávali a které byly v takových problémech, že neměly ani na jídlo,“ popisuje historii a hlavní motivaci Marek Štěpán, předseda spolku Potravinová banka Džbánsko.

S postupným rozjezdem se působnost banky rozšířila do okolních okresů. Jak podotýká předseda spolku, rozhodujícími momenty byla podpora od Ministerstva zemědělství a především zákon z roku 2018, díky kterému se rozjela spolupráce s obchodními řetězci. V Liběšicích také využili dotaci z Operačního programu Životní prostředí, díky které bylo možné vybavit sklad.

Jak rozdělování potravin funguje v praxi? Ve zkratce tak, že výrobci potravin nebo jejich prodejci zdarma předávají potravinové bance potraviny, která je dále, samozřejmě opět zadarmo, přerozděluje lidem v nouzi. Vedle nejdůležitějšího efektu, že mnohé lidi zachrání před hladem, také snižuje množství potravin, které by jinak skončilo v odpadu. Pro mnohé obchodníky je totiž levnější přebytečné zboží vyhodit než s ním dělat cokoliv jiného.

Když banka potraviny získá, rozděluje je mezi lidi. „Obecně platí, že potravinové banky předávají potraviny dalším humanitárním organizacím, jako jsou například charity, Armáda spásy, Naděje, klokánky, nejrůznější spolky a ústavy, ale určitě mohu říct, že příjemci potravin jsou vesměs lidé v nejrůznější tísni – matky samoživitelky, chudé rodiny s více dětmi, senioři, lidé bez domova, opuštěné děti, lidé v krajní nouzi nebo klienti nejrůznějších zařízení, kde není dostatek prostředků,“ popisuje Marek Štěpán. Ve výsledku se jedná o tisíce lidí, kterým banka pomáhá.

V Liběšicích se ale nespoléhají jen na to, co kde dostanou, organizují také potravinové sbírky. Nejžádanější jsou totiž trvanlivé potraviny všeho druhu, konzervy, instantní jídla a podobné produkty. Těch není tolik, a proto se doplňují ze sbírek. Vzhledem ke koronavirové situaci je ale letos se sbírkami problém. „Jarní sbírka se neuskutečnila a kvůli pandemické situaci je v ohrožení i sbírka podzimní. Naštěstí nám pomohly některé obchodní řetězce většími dary,“ popisuje Marek Štěpán.

Pomáhají i jednotlivci a podle předsedy spolku mají lidé stále větší zájem banku podporovat, stoupá objem potravin získaných od dárců. „Teď se situace pomalu obrací do momentu, kdy bude možná naši pomoc potřebovat daleko více lidí než předtím,“ podotýká.

Potravinová banka Džbánsko se snaží dále rozvíjet svoji činnost. Zvětšuje skladové a rozvozové kapacity a snaží se zlepšovat spolupráci s dárci potravin.

Dotace pro potravinové banky

Pro banky je určena dotační výzva z Operačního programu Životní prostředí č. 153. Peníze je možné získat na vybudování či rozšíření infrastruktury potravinových bank. Jedná se především o budování či rekonstrukci skladů potravin, o nákup svozové a manipulační techniky a o pořízení vybavení skladů potravin. Ve výzvě je k dispozici 150 milionů korun. Podpora může dosáhnout až 95 % z celkových způsobilých výdajů. Žádosti je možné podávat do 15. března 2021. Cílem je snížení množství potravinových odpadů.