Na venkovní výuku půjde čtvrt miliardy

/ Aktuality
Proměnit školní areál na zázemí vhodné pro venkovní výuku a posílit vztah dětí k přírodě umožní školám, školkám a dalším organizacím nově vyhlášená dotační výzva Ministerstva životního prostředí.

Ministr Richard Brabec uvolnil ze Státního fondu životního prostředí ČR celkem 250 milionů korun na úpravu venkovních areálů a školních pozemků na zahrady v přírodním stylu.

Vzdělávací instituce mají dostatek času na přípravu, příjem žádostí startuje 3. února 2020. Nově budou také všichni žadatelé v rámci schválených projektů sázet stromy #sazimebudoucnost.

„Chceme začlenit výuku v přírodě do českého vzdělávacího systému, což je i jeden z cílů státního programu environmentálního vzdělávání, k tomu je ale zapotřebí dát vzdělávacím institucím vhodné podmínky jako kvalitní zázemí a odpovídající podporu. Nezbytnost zejména finanční podpory se ukázala již v minulém roce, kdy jsme v první dotační výzvě na vybudování venkovních areálů v přírodním stylu schválili 489 školám a organizacím celkově 203 milionů korun,“ vysvětluje ministr Richard Brabec.

„Zájem o tento dotační titul předčil všechna naše očekávání. O podporu ve výši 260 milionů si v loňském roce požádalo 656 vzdělávacích institucí. Všechny došlé projekty byly přitom svou kvalitou i zaměřením srovnatelné. Nyní dostane šanci minimálně 500 dalších vzdělávacích organizací, připraveno pro ně máme dalších 250 milionů korun,“ doplňuje Richard Brabec.

O dotaci až půl milionu korun na úpravy školních pozemků a venkovních areálů se tentokrát mohou v dotační výzvě pod číslem 7/2019 ucházet nejen předškolní zařízení včetně lesních mateřských škol, dětské skupiny, základní a střední školy. Příspěvek je určen také pro domy dětí a mládeže, neziskové organizace a jiné organizace působící v oblasti environmentálního vzdělávání a výchovy (EVVO).

Klíčovou podmínkou úspěšného projektu je, aby školy a organizace využívaly upravený areál ve školní nebo mimoškolní výuce, a to podle zásad environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Tyto zásady musí mít zakotveny ve svých vzdělávacích dokumentech (např. školní vzdělávací program nebo školní program EVVO).

Hlavním cílem je, aby se výuka v maximální možné míře přenesla z interiérů škol a školek do jejich zahrad. Důraz se přitom klade zejména na využití nejrůznějších názorných prvků, skalek, jezírek, broukovišť, bylinkových a pěstitelských zahrad, přírodních laboratoří či venkovních učeben. Z dotace bude možné pořídit i řadu praktických pomůcek pro měření a pozorování v přírodě. Některé vybrané prvky jako lavičky, stolky, oplocení či obruby záhonů musí být vyrobeny z přírodních nebo recyklovaných materiálů. Pro snazší přípravu projektu mají žadatelé nově k dispozici seznam podporovaných prvků a položek včetně jejich obvyklých nákladů, a to v příloze č. 2 dotační výzvy.

Podobné prvky obohatily díky dotaci z minulé výzvy například zahradu mateřské školy v Kožlanech, kde nyní děti využívají ptačí pozorovatelnu, motýliště nebo hmyzí hotel. Charakter venkovní učebny dostala za přispění dotace i zahrada základní školy v Soběslavi. Přibyla tu mimo jiné bylinková spirála, dvoukomorový kompost nebo jezírkový komplex s mokřadním porostem, který dětem ukazuje možnosti čištění vody biologickými prostředky.

Další, neméně důležitou podmínkou pro získání dotace, je nutnost zapojit do projektu širší veřejnost a zcela nově rezort požaduje, aby se součástí projektu stala výsadba alespoň jednoho nového stromu.

„Stromy jsou naším největším spojencem v boji se znečištěním ovzduší a klimatickou změnou. Bohužel u nás nejsou stromy v dobré kondici a spolu s ostatní zelení trpí následkem sucha a dalších kalamit. Všichni bychom si měli uvědomit, že je nutné začít se o ně aktivně starat, o jejich výsadbu i péči. Nejen ve volné krajině, ale i v městské a venkovské zástavbě. I proto jsme se spojili s neziskovým sektorem a vyhlásili iniciativu „Sázíme budoucnost“ s cílem vysázet 10 milionů stromů mimo les. Zapojit do této iniciativy školy a školky bude mít nejen praktický přínos pro místní ekosystém, ale i význam symbolický a edukativní,“ vysvětluje ministr Richard Brabec s odkazem na webové stránky projektu www.sazimebudoucnost.cz.

Poslední zásadní novinku týkající se administrace žádostí upřesňuje Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR: „Po zkušenostech z minulé dotační výzvy jsme upravili administrativní systém, a to na režim jednokolové nesoutěžní výzvy, který je více vhodný pro projekty tohoto typu. Projekty budeme schvalovat průběžně, a to až do uzavření výzvy nebo do vyčerpání alokace, přičemž uspějí všechny kvalitní projekty, které splní kritéria daná textem dotační výzvy a současně budou v souladu se seznamem podporovaných prvků.“

Na přípravu projektů mají školy a organizace dostatek času, žádosti o dotace bude Státní fond životního prostředí ČR od 3. února do 31. března 2020.

Dokumenty a podrobnosti k výzvě č. 7/2019