Norské fondy přináší 190 milionů korun na adaptační opatření a ochranu ovzduší

/ Aktuality
Státní fond životního prostředí ČR vyhlašuje novou výzvu „Stavanger“ podpořenou z programu Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu Norských fondů. Výzva nabízí žadatelům podporu na realizaci tzv. zelených a modrých opatření, která povedou ke zlepšení stavu ovzduší a adaptaci na změnu klimatu na lokální úrovni. Výzva tematicky navazuje na dvě předchozí dotační výzvy Norských fondů, v nichž byla podpořena tvorba adaptačních strategií a monitoring ovzduší v regionech. Příjem žádostí probíhá od 4. listopadu 2022 do začátku příštího roku.

Výzva Call-4B Stavanger je vyhlašována jako navazující na dvě již uzavřené norské výzvy. Spojuje hned dvě oblasti podpory a nabízí dosud největší objem peněz ve stávajícím programovém období z Norských fondů. Na konkrétní opatření, která přispějí ke zlepšení stavu ovzduší a snížení negativních dopadů změny klimatu, je v ní připraveno více než 190 milionů korun. Dotací mohou žadatelé pokrýt až devadesát procent způsobilých výdajů projektu,“ představuje novou dotační výzvu Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR.

Zelená opatření proti smogu a pro lepší ovzduší

Podpora zaměřená na snižování znečištění ovzduší plně navazuje na výzvu Call-2A Tromso. V ní získaly obce a regiony prostředky na monitoring znečištění a následnou tvorbu akčních plánů s návrhy konkrétních opatření na zlepšení kvality ovzduší v dané oblasti. Nyní jim Norské fordy poskytnou prostředky na vlastní realizaci protismogových opatření. Mezi podporované aktivity patří například výsadba stromořadí, keřových pater či realizace zelených prvků moderního stavebnictví. Podpora pro tuto oblast je stanovena od 5 do 18,8 milionů korun. O podporu mohou žádat všechny právnické osoby, které doloží, že jejich projekt je v souladu s výstupy projektů výzvy „Tromso“.

Adaptace na změnu klimatu v obcích a regionech

Druhá z oblastí podpory navazuje svým zaměřením na výzvu SGS-3 Oslo, první řádnou výzvu vyhlášenou ve stávajícím programovém období z Norských fondů. „Z výzvy „Oslo“ jsme podpořili tvorbu čtyřiceti nových adaptačních strategií v krajích, obcích či pro oblast lesnictví. Ve výzvě „Stavanger“ teď nabízíme obcím a regionům možnost získat od 5 do 25 milionů korun na realizaci zelených a modrých opatření, která byla v těchto adaptačních strategiích identifikována. Z prostředků této výzvy mohou obce například nahradit zpevněné plochy sídelní zelení, revitalizovat prvky zeleno-modré infrastruktury nebo založit květnatou louku a další plochy zeleně s pozitivním vlivem na mikroklima,“ popisuje Petr Valdman.

Ačkoliv při hodnocení budou v této oblasti podpory zvýhodněny žádosti navazující na adaptační strategie podpořené z programu Norských fondů, mohou se o podporu ucházet také žadatelé, jejichž projekty vychází z adaptačních strategií vytvořených mimo výzvu „Oslo“. Podmínkou pro získání podpory však je, aby daná strategie byla vždy přijata orgánem, který rozhoduje o jejím uplatňování na daném území, a aby opatření, na něž se podpora vztahuje, byla ve strategii pro konkrétní lokalitu skutečně uvedena.

Žádosti o podporu mohou být podávány prostřednictvím Agendového informačního systému SFŽP ČR na webu zadosti.sfzp.cz. Příjem ve výzvě „Stavanger“ je otevřen od 4. listopadu (12:00) do 4. ledna 2023 (12:00).