Nový pořad ČT „Klima mění Česko“ ukazuje hrozby, ale i příležitosti klimatické změny

/ Aktuality
Televizní minisérie ukazuje proměnu klimatu v Česku a příklady, jak se s ní dá vyrovnat.

Globální klimatickou změnou, jejími dopady na život lidí i konkrétními aktivitami na ochranu klimatu u nás se zabývá nová dokumentární minisérie České televize s názvem Klima mění Česko. Její vznik podpořil i Státní fond životního prostředí ČR, jenž řadu let poskytuje státní investice projektům, které na změnu klimatu reagují nebo se jí snaží předcházet.

„Podporou osvětových projektů jako je Klima mění Česko se snažíme motivovat města, obce a další subjekty k tomu, aby pochopily, že je nejvyšší čas začít podnikat kroky, které se ještě nedávno jevily jako nepotřebné. Ať je to ochrana před extrémy počasí, ochrana vodních zdrojů, úspora energií, či rozvoj zelené a modré infrastruktury,“ uvádí ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.

A právě zpřístupnit široké veřejnosti problematiku změny klimatu srozumitelnou formou a představit reálná řešení je cílem nového čtyřdílného dokumentárního cyklu z dílny České televize. Pro představení výrazného fenoménu jednadvacátého století zvolili autoři věcný a racionální styl a problematiku prezentují na základě faktů, analýz i komentářů odborníků. V jednotlivých dílech se zaměřují na průvodní jevy klimatické změny, na její dopady na běžný život lidí i na konkrétní adaptační opatření ze strany jednotlivých aktérů – státu, měst a obcí, institucí i jednotlivců.

„Uvědomujeme si, jak je důležité veřejnost nezaujatě informovat o celé problematice a seznamovat ji nejen s hrozbami, ale i s možnostmi řešení a financování. Právě nedostatek financí bývá kamenem úrazu a s nimi může Fond pomoci. Investice k zavádění klimatických opatření nabízí Fond již řadu let, a to jak ze svých zdrojů, tak prostřednictvím administrovaných dotačních programů,“ informuje Petr Valdman.

Natáčení seriálu probíhalo ve třinácti krajích České republiky, tvůrci zavítali do téměř třiceti rozmanitých lokalit od menších obcí až po největší města.

Dokumentární cyklus vysílala Česká televize na programu ČT2. Zájemci si jej mohou kdykoliv pustit v online archivu České televize.