Litomyšl: Rozšířený sběrný dvůr už slouží veřejnosti

/ Úspěšné projekty

Nový dvůr se nachází jen několik set metrů od původního objektu. Od něj se nový prostor odlišuje nejenom kapacitou, ale hlavně nájezdovou rampou, zastřešeným skladem i komfortním zázemím pro zaměstnance. S výstavbou Litomyšl začala na počátku roku 2021, k dokončení stavebních prací došlo na konci téhož roku, od té doby se řešilo stěhování vybavení a další provozní záležitosti. Správcem areálu bude společnost LIKO Svitavy.

„Za vybudování město zaplatilo 19 milionů korun, přičemž 16 milionů jsme získali z dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR. Z jeho otevření máme s kolegy velkou radost, protože kapacita starého sběrného dvoru již nestačila a nyní je téměř dvojnásobná. Rozšířený areál disponuje nejenom více velkoobjemovými kontejnery, kterých je celkem 28, ale pojme i o 1 400 tun odpadu více. Celková roční kapacita sběrného dvoru je tak plánována na 2 700 tun. Do budoucna ještě v areálu uvažujeme o vytvoření re-use centra. Do něj by občané mohli dávat věci, které by pak mohly posloužit ostatním, neskončily by tedy v recyklačních střediscích, ale zpět u lidí,“ uvedl starosta Daniel Brýdl. I re-use centra jsou podporována z dotačních programů.

Projekt na rozšíření sběrného dvora město připravovalo od roku 2015. „Naším cílem bylo občanům celého mikroregionu poskytnout lepší možnost, jak se zbavit odpadu a recyklovat ho. Zda se nám to podaří, ukáže čas, ale osobně jsem přesvědčen, že změna k lepšímu je patrná již na první pohled. Veřejnost nejspíš nejvíce ocení novou rampu, ze které mohou shazovat odpad přímo z kufrů či vozíků do kontejnerů. Už nebudou muset nic zvedat do výšky, složitě manévrovat na malém prostoru a hledat volné místo. Nutno podotknout, že odložení odpadu ve sběrném dvoře je kromě několika výjimek, například suti z rekonstrukcí, naprosto zdarma. Je to tedy nejenom ekologické, ale i ekonomicky výhodné,“ popisuje plusy rozšířeného sběrného dvora místostarosta Radomil Kašpar.

Od lepenky po železo

Nový areál je vybaven kontejnery na znečištěné obaly, absorpční činidla, azbestový odpad, asfaltovou lepenku, stavební suť, trávu, větve, kompost, papír, plast, sklo, železo, pneumatiky, dřevo, chlazení, velké spotřebiče a televize. I nadále bude před jeho branou nonstop umístěn kontejner na bioodpad. Na jednom místě se tak občané mohou zbavit drtivé většiny věcí, které doma již nechtějí či které dosloužily.

„Nová podoba sběrného dvora přinese kvalitativní posun i z hlediska přesnějšího a efektivnějšího odbavení zákazníka při příjmu odpadu. Sběrný dvůr je osazen kvalitní rozměrnou vahou, která příjem a evidování odpadu podstatně ulehčí. Moderní provoz přinese přehlednější pohyb zákazníků po areálu i jejich přístup k shromažďovacím prostředkům. Novinkou je závora u vjezdu, díky které bude možné regulovat počet obsluhovaných zákazníků uvnitř areálu. Sběrný dvůr bude v budoucích letech spoluutvářet moderní tvář města. Prostorný areál umožní také snadno reagovat i na požadavky, které v rámci vývoje odpadového hospodářství v budoucnosti možná vyvstanou,“ dodává ředitel LIKO Svitavy Josef Gestinger. Před koronakrizí zaměstnanci sběrného dvoru za rok zpracovali průměrně 1400 tun odpadu.