Obce dostanou peníze na zajištění pitné vody pro občany, tisíce dětí vyjedou do přírody

/ Aktuality

Ministr životního prostředí Richard Brabec schválil dotace pro více než čtyři stovky projektů. Úspěšní žadatelé se tak mohou pustit do realizace svých záměrů. V rámci Národního programu Životní prostředí dostalo nově zelenou celkem 446 projektů s dotací ve výši 221 milionu korun.

Vedra a nedostatek vody začínají sužovat Českou republiku již v této části roku. V mnoha obcích je voda tématem číslo jedna, mnohé z nich se teď díky dotacím mohou pustit do hledání a budování nových zdrojů vody. „Nedostatek pitné vody je akutní problém hlavně v místech, která nejsou napojena na kapacitní vodárenskou soustavu nebo nemají dostatečné povrchové zdroje vody. Týká se to řady obcí, kterým chceme fi nančně pomoci. Již dříve jsme schválili 222 žádostí, teď k nim přibylo další 71. V reálu to znamená, že 135 tisíc lidí získá dostatek kvalitní pitné vody,“ uvádí ministr životního prostředí Richard Brabec.

Například obec Chroboly na Prachaticku získala bezmála 2 miliony korun na zdroj vody pro jednu svoji část, osadu Leptač. „Problém je v tom, že nemáme vodu, dovážíme ji. Jsme teď na hraně, část obyvatel, co jsou níž, vodu mají, co jsou výš, ji nemají a jsou na cisterně. Od projektu si slibujeme vybudování nového vrtu, který zvýší přísun vody,“ říká starosta Chrobol Oldřich Valouch.

Žádosti o podporu na zdroje pitné vody mohou obce podávat i nadále. „O dotace byl velký zájem, proto jsme na ně vyhradili celkem 600 milionů korun, což je dvakrát více než v minulé výzvě,“ popisuje
ministr Brabec. Peníze jsou připraveny v dotační výzvě č. 2/2018 v rámci Národního programu Životní prostředí.

Žádosti přijímá Státní fond životního prostředí ČR. „Podpora se vztahuje nejen na podzemní, ale i povrchové zdroje a zcela nově také na výstavbu nových nebo rekonstrukci nefunkčních přivaděčů pitné
vody. Žádosti přijímáme průběžně a po našem posouzení jsou předkládány Radě Fondu a ministrovi ke schválení v pravidelných intervalech, nečeká se na ukončení výzvy, která poběží do 18. prosince 2020 nebo do vyčerpání alokace,“ vysvětluje ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.

Schvalovány byly nejen projekty týkající se vody. Díky podpoře ozdravných pobytů pro školy, školky a jiné dětské kolektivy se na výlet do přírody podívají tisíce dětí, které žijí v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší. Podpořeno bylo na 130 takových pobytů. Děti ze základní a mateřské školy v Hnojníku
na Frýdecko-Místecku tak třeba vyjedou do Jizerských hor, kam se podívají například i žáci ze Strupčic na Chomutovsku. Školáci z Ostravy-Výškovic stráví čas ve škole v přírodě v Karlově, jejich vrstevníci z ústecké základní školy v Českém Švýcarsku.

Schváleny byly i desítky dalších projektů s různým zaměřením. Mnohé samosprávy a organizace využijí dotace na pořízení vozidel s alternativním pohonem či domovních čistíren odpadních vod nebo na snížení světelného smogu.

Schvalovaly se i výhodné půjčky

Ministr Richard Brabec neschvaloval fi nanční podporu jen ve formě dotací, ale i v podobě výhodných půjček. Ty ze svých prostředků poskytuje Státní fond životního prostředí ČR za velmi výhodných podmínek a s minimálním úrokem. Obce si tak na velké investice realizované v rámci Operačního programu Životní prostředí mohou půjčit peníze přímo od Fondu a získat fi nanční prostředky na dotací nepokrytou část výdajů. Celkem bylo schváleno čtrnáct půjček v celkovém objemu 264,5 milionu korun.

Obec Sibřina bude stavět kanalizaci a vodovod, k dotaci 45 milionů korun si půjčí ještě 25 milionů od Státního fondu životního prostředí ČR. Tím pokryje prakticky veškeré způsobilé výdaje a realizace projektu bude o to jednodušší. Podobně postupovaly další obce. Kromě půjček na kanalizace a čistírny odpadních vod využily výhodné půjčky i při zateplování veřejných budov.

Priorita 6/2018