OPŽP nabízí 500 milionů pro projekty na třídění a nakládání s odpadem

/ Aktuality
Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR vyhlašují novou výzvu k podávání žádostí o dotaci pro projekty zaměřené na odpadové hospodářství. Jedná se zejména o výstavbu a modernizaci zařízení pro sběr, třídění a další nakládání s odpady. Evropské dotace půjdou i na výstavbu, modernizaci nebo dovybavení bioplynových stanic.

O finanční podporu ze 150. výzvy mohou požádat zejména kraje, města, obce, ale i podnikatelské subjekty. Příjem žádostí potrvá do 1. června 2020, k dispozici je 500 milionů korun. Dotaci získají projekty zaměřené na výstavbu a modernizaci zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů, například třídicí linky nebo zařízení na úpravu odpadních kalů. Nezanedbatelná částka půjde i na výstavbu a modernizaci zařízení pro energetické využití odpadů včetně bioplynových stanic. Financována bude i výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady vyjma zdravotnických odpadů.

Dotace na další zpracování odpadů mají za cíl snižovat množství odpadů, které končí na skládkách. Aktuální dotační výzva navazuje na předchozí úspěšné výzvy v oblasti nakládání s odpady.