Příspěvky na likvidaci autovraků jsou pro letošek vyčerpány

/ Aktuality
O dotace na ekologickou likvidaci vyřazených vozidel byl opět velký zájem. Částku 25 milionů korun vyčerpalo v předstihu 63 žadatelů a Státní fond životního prostředí ČR příjem dalších žádostí k 16. březnu 2021 ukončil. Další možnost budou mít provozovatelé sběren a autovrakovišť od 3. ledna 2022.

Dotační výzva číslo 13/2019 podporuje kompletní zpracování vyřazených vozidel, respektive separaci druhotných surovin jako jsou pneumatiky, sklo, textilie a plasty a jejich další zpracování v příslušných zařízeních. Příspěvek ve výši až 750 Kč na jedno vozidlo vyplácí Fond zpětně. Zpracovatelé o něj mohou požádat vždy od ledna do března, a to na vozidla zlikvidovaná v předchozím kalendářním roce.

Příjem dalších žádostí ve výzvě 13/2019 tak bude otevřen opět příští rok, a to 3. ledna 2022. Zpracovatelé budou mít na vozy zlikvidované v roce 2021 k dispozici dalších 25 milionů korun.

Cílem dotační podpory je přispět ke zvýšení míry materiálového a energetického využití odpadů vzniklých při zpracování autovraků, podpořit udržitelnost a oběhové hospodářství.

Výzva 13/2019: Ekologická likvidace autovraků