Dešťová voda ulevuje školákům v horkých dnech

/ Úspěšné projekty

Škola Jižní IV má na svém pozemku nádrž na zachytávání dešťové vody. Vybudovat ji nechal zřizovatel školy, městská část Praha 4. Podle starosty Prahy 4 Petra Štěpánka byly důvody pro stavbu jasné. „Kvůli obrovskému množství zpevněných povrchů a napřímených koryt dochází v krajině při srážkách k rychlému odtoku vody. Důsledkem jsou povodně a sucho. Každá kapka zadržené vody se počítá,“ popisuje. „Nádrž má několikerý přínos. Během srážek, hlavně přívalových, dochází k zadržení značného množství vody hned na začátku, což působí jako ochrana proti povodním. Voda je následně využívána k zavlažování trávníku, což za prvé šetří pitnou vodu, za druhé pomáhá vodu zasakovat a udržet v místech, kde napršela, za třetí v horku kropení vodou ochlazuje povrch i vzduch,“ pokračuje Petr Štěpánek.

Nápad využít nádrže na zachytávání dešťové vody u škol městské části měl podle starosty místní radní pro životní prostředí Ondřej Růžička. Úřad následně nechal zpracovat projekt a uspěl se žádostí o dotaci z Operačního programu Životní prostředí. Finančně přispělo i hlavní město Praha. Celkové způsobilé výdaje přesáhly 600 tisíc korun, dotace z operačního programu byla více než půlmilionová. Výsledkem je vybudování nové nádrže na akumulaci dešťových vod pro jejich následné využití. Rezervoár o rozměrech 5,3 × 2,3 × 2,17 metru je napojen na vnější dešťové svody. Součástí projektu je i usazovací šachta a odtokové potrubí napojené na stávající kanalizaci.

Vodu spadlou z nebe pak škola používá na zalévání zeleně v areálu. Na Praze 4 přitom není jediná. „Ve školách je projekt populární. Učitelé jej mohou využít i při výuce v předmětech týkajících se koloběhu vody nebo ochrany životního prostředí. Rodiče i žáci jsou rádi, že vodu využíváme v parných dnech pro ochlazení školního pozemku. Pokropený trávník je o několik desítek stupňů chladnější než sluncem rozpálený asfalt před školou,“ popisuje výhody projektu starosta Petr Štěpánek.