Díky nové úpravně už neteče zabarvená voda

/ Úspěšné projekty
V Zaječově na Berounsku funguje nová úpravna vody. Místní se tak zbavili problémů s dodávkami i nízkou kvalitou pitné vody.

Obec se dlouhodobě potýkala se špatnou vodou. „Dlouhodobě jsme měli po deštích zabarvenou vodu, v několika měřeních z poslední doby jsme měli i špatné rozbory a za posledních osm let jsme museli několikrát řešit náhradní zásobování pitnou vodou. Do současné doby jsme neměli žádnou úpravnu vody. Jediná úprava bylo chlorování, což byla spíše ‚dezinfekce‘,“ popisuje problémy starosta Zaječic Vladimír Havlík. Zdroje vody jsou pod zemí, ale ne příliš hluboko, takže se do nich snadněji dostávaly nežádoucí věci. „Chtěli jsme mít kvalitní vodu za každých podmínek a za každého počasí. Chtěli jsme i méně chlorovat a celkově více řídit celý proces úpravy vody a akumulaci vod,“ popisuje dále.

V Zaječově se shodli, že je potřeba mít úpravnu vody. Podle starosty byli rozhodnuti jít do investice i bez dotace, ale získáním podpory z Národního programu Životní prostředí rozpočet obce výrazně ušetřil. „Celkem jsme získali 5,25 milionu korun, celkové uznatelné náklady byly 8,2 milionu, celá akce s rekonstrukcemi přečerpávacích tlakových stanic byla celkem za 9,4 milionu korun,“ vypočítává starosta Vladimír Havlík.

S fungováním úpravny panuje v obci spokojenost. Dřívější problémy jako zákal, barva, špatné pH a koliformní bakterie díky nové úpravně zmizely. V úpravně pracuje technologické zařízení s využitím membránové technologie – nanofiltrace, zařízení pro odkyselení vody, a voda je tak hygienicky zabezpečená. Instalovaná technologie umožnila v surové vodě ze zdrojů upravit zákal, barvu a nevyhovující hodnoty CHSK a dalších prvků tak, aby odpovídala normám pro vodu pitnou. Součástí komplexního řešení bylo i zajištění systému měření a regulace, komunikačních přenosů a moderního systému vizualizace. „Specifikem naší úpravny je jednoznačně nanotechnologie a potom fakt, že máme dva různé zdroje vody, které před vstupem do akumulace automaticky vyhodnocujeme, a vybíráme si lepší vodu pro úpravu,“ vysvětluje starosta Havlík a dodává, že zařízení funguje nad očekávání dobře a obec jej spustila na poslední chvíli. „Úpravnu prověřilo současné divoké počasí. Následně prameniště zasáhl kůrovec a musela se vykácet část lesa v prameništi, bohužel od té doby jsme začali mít větší problém s kvalitou surové vody. Úpravna tedy přišla za pět minut dvanáct. Starým systémem bychom nedokázali občanům zajistit pitnou vodu,“ má jasno.

V Zaječově budou pokračovat dalšími vodohospodářskými projekty. „Nyní připravujeme intenzifikaci čistírny odpadních vod a výstavbu kanalizace, vodovodu a vodojemu v odlehlejší části Zaječova, ve Kvani, na kterou se v předchozích letech nedostalo. Tím bychom měli mít vyřešeno odkanalizování celé obce. Naše obec je v celku velice komplikovaná pro tyto stavby, jelikož Zaječov se rozléhá v údolí pod Brdy a různě kombinujeme gravitační a tlakové vodovody,“ popisuje starosta Zaječova a doplňuje, že vodovod i čistírnu odpadních vod si obec kompletně provozuje sama.