V Moravském Písku vědí, jak využít dešťovou vodu

/ Úspěšné projekty
V Moravském Písku rekonstruovali náměstí. Při jeho opravě mysleli i na dešťovou vodu, která není odváděna do kanalizace, ale vsakuje se na místě.

Obec si podala žádost o dotaci na projekt Hospodaření se srážkovými vodami v Moravském Písku. Řešilo se odvádění srážkových vod z nově navrženého náměstí. Dešťová voda, která spadne na silnici, parkoviště a zpevněné plochy, není odvedena kanalizací, ale míří do zasakovacího systému. „Mně osobně je blízká problematika zadržování vody v krajině. Zajímá mě jakákoliv možnost s tou vodou udělat něco jiného než ji nechat odtéct pryč. Přišlo mně zajímavé to nějak pořešit v rámci nového náměstí,“ říká starostka Moravského Písku Hana Habartová. Dodává, že uvažovali i o dalším využití dešťové vody, v rámci projektu rekonstrukce náměstí se to vyřešit nepodařilo. Voda se ale vsákne tam, kde spadne z oblohy.

Voda, které na náměstí naprší, je odváděna do tunelových zasakovacích systémů. Ty si lze představit jako plastové půlkulaté schránky tunelového tvaru, umístěny jsou pod zemí. V nich se voda akumuluje a postupně proniká do půdy.

Srážkové vody, které do tunelů přitékají z parkoviště a vozovky, jsou předčišťovány v odlučovači lehkých kapalin. Pro danou lokalitu se jedná o vhodné řešení. Jak název obec napovídá, podloží v Moravském Písku tvoří především písky, zasakování je tudíž vhodnou formou hospodaření se srážkovými vodami. Obecně lze říct, že v městském prostředí způsobuje zasakování často problém kvůli nebezpečí podmáčení základů jednotlivých budov. Proto je nutné provést v rámci projektové přípravy důkladné hydrogeologické posouzení.

Moravský Písek se potýká s nedostatkem vody. „U nás je potřeba nad hospodařením s dešťovou vodou do budoucna velmi intenzivně přemýšlet. Je tu nedostatek vody, spodní voda klesá a je jí málo, málo prší. Potůčky, které vedou přes obec, jsou většinu roku suché, voda je v nich jen po vydatném dešti, a to jen chvíli. Obec se musí zabývat tím, jak vodu zadržet. Mámě oddělené kanalizace, dešťová voda teče mimo obec. Musíme hledat možnosti zadržení vody,“ dodává starostka.

Projekt byl podpořen z Operačního programu Životní prostředí. Způsobilé výdaje byly ve výši 1,2 milionu korun, výše dotace činila něco přes 1 milion korun.