V Prostějově využívají dešťovku ze střechy sportovní haly

/ Úspěšné projekty
Sportovní centrum v Prostějově využívá dešťovou vodu ze střechy na zalévání a na splachování záchodů. Stará budova je tak úspornější.

V Prostějově řešili, jak ušetřit za dešťovou vodu. „Prvotní záměr byl pouze úspora finančních prostředků za srážkové vody, které se nám zdály příliš vysoké, a plán osazení místa průtokovým měřákem srážek. Po další konzultaci s Moravskou vodárenskou jsme ale došli k závěru, že než jen měřit a platit podle skutečných naměřených hodnot, by bylo daleko smysluplnější se srážkovou vodou začít efektivně hospodařit a využít ji pro závlahu a splachování. Jednak tím ušetříme finanční prostředky za vodné, jednak nebudeme splachovat pitnou vodou. Proto jsme se odchýlili od původního záměru pouze měřit a došli jsme k novému plánu: efektivně využívat,“ uvádí Jana Gáborová, vedoucí oddělení vnějších vztahů.

Ředitel Sportcentra DDM Jan Zatloukal dodává, že organizace se dlouhodobě hodlá věnovat této problematice z pohledu udržitelného rozvoje. Sportovní hala je poměrně rozsáhlá, budovaná v rámci tzv. akce Z na začátku osmdesátých let minulého století. Tehdy energetická náročnost budovy nebyla nosným tématem. „V současné době je však akcent na tato témata daleko větší a my jsme rádi, když budova Sportcentra může těmto cílům posloužit,“ uvádí Jan Zatloukal.

Podle mluvčí města Jany Gáborové se projekt na dešťovku líbí. „Z okolí jsou velmi pozitivní ohlasy, a to právě v souvislosti s tím, jak lze na velké střeše řešit retence, tedy že projekt je smysluplný,“ uvádí. Projekt byl podpořen dotací z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP).

V Prostějově využívají dotace z OPŽP i z Národního programu Životní prostředí pravidelně. V programovém období 2014–2021 se zde realizovala celá řada projektů zaměřených především na energeticky úsporná opatření na základních a mateřských školách, nové výsadby zeleně a nakládání s odpady. „V současné době probíhá příprava dalších projektů zaměřených na zeleň a nakládání s dešťovými vodami. Do výzvy č. 10/2021 Národního programu Životní prostředí jsou zpracovávány projekty zaměřené na realizaci propustných ploch v rámci regenerace panelových sídlišť a veřejných ploch a zajišťování vsaků srážkové vody nebo případně její další využití u veřejných budov. Město Prostějov dále počítá s i využitím dotačních výzev v rámci nového Operačního programu Životní prostředí na období 2021–2027,“ uvádí Jana Gáborová.