V Týnci vyrostl pasivní komunitní dům pro seniory

/ Úspěšné projekty
Dřevostavba v pasivním standardu uspěla v soutěži Český energetický a ekologický projekt, stavba, inovace roku.  

Bytový dům Domov Podhradí vyrostl v Týnci nad Labem. Slouží jako komunitní bydlení seniorům. Součástí ucelené lokality je i permakulturní zahrada a sad. Záměrem investora areálu Podhradí je vytvoření souboru staveb pro pohodlný a důstojný život s odpovídající péčí. Popisovaná stavba bytového domu je první dokončenou stavbou v lokalitě a slouží pro komunitní bydlení věkově neomezené skupiny osob se sníženou mobilitou a soběstačností se zaměřením převážně na seniory.

Celková koncepce lokality, souboru budov a komunitní zahrady je vedena snahou o jednoduché, funkční a kultivované řešení respektující krajinný ráz a historický kontext místa. Velký důraz je kladen na komfort a kvalitu vnitřního prostředí budovy, použití přírodních, obnovitelných materiálů, využití obnovitelných zdrojů energie, efektivní hospodaření s vodou, celkovou udržitelnost projektu, sociálně-ekonomické aspekty a osvětu.

Stavba získala cenu poroty v kategorii Budovy a projekty. Porota ocenila pohodlnost bydlení a energetickou efektivnost stavby. Budova je navržena a realizována v rámci uceleného stavebního konceptu jako dřevostavba v energeticky pasivním standardu a byla podpořena v dotačním programu Nová zelená úsporám.