Ministryně životního prostředí jmenovala nové členy Rady Státního fondu životního prostředí ČR

/ Aktuality
V úterý 23. února se poprvé od říjnových voleb sejde v novém složení Rada Státního fondu životního prostředí ČR. V poradním sboru ministryně pro otázky rozdělování finančních prostředků Fondu do ochrany životního prostředků nově zasedne 10 členů, 8 stávajících zůstává. Předsedkyní Rady Fondu byla jmenována poslankyně Jana Krutáková (STAN).

V Radě Fondu nově zasednou poslanci Jan Bureš (ODS), Jiří Kobza (SPD), Miloš Nový (TOP 09), David Šimek (KDU-ČSL), bývalý ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) a poslankyně Klára Kocmanová (Piráti). Čerstvými tvářemi poradního týmu ministryně budou také František Jochman za Hospodářskou komoru ČR, Martin Kuba jako zástupce Asociace krajů ČR, Karel Kříž za Český svaz ochránců přírody a Miroslava Ježková z Ministerstva financí.

Úkolem Rady Státního fondu životního prostředí ČR je projednávat zásadní otázky tvorby a využití finančních prostředků Fondu a současně doporučovat ministryni výši čerpání podpory pro jednotlivé projekty. Radu tvoří sedm poslanců, dva senátoři, dále zástupci státní správy a samosprávy a odborníci pro oblast ochrany životního prostředí. Schází se v průběhu celého roku, zpravidla šestkrát ročně.

Státní fond životního prostředí ČR je resortní organizací Ministerstva životního prostředí ČR a zajišťuje kompletní správu finančních podpor (dotací, půjček atd.) v oblasti ochrany životního prostředí. Aktuálně administruje několik pro životní prostředí klíčových programů, které čerpají prostředky z Evropské unie, jedná se především o Modernizační fond, Operační program Životní prostředí či program Nová zelená úsporám. Vlastní prostředky získané od znečišťovatelů životního prostředí investuje zpět do jeho nápravy prostřednictvím Národního programu Životní prostředí.

Členové Rady Státního fondu životního prostředí ČR k 10. 2. 2022

Ing. Jana Krutáková, Poslanecká sněmovna – Výbor pro životní prostředí
Mgr. Richard Brabec, Poslanecká sněmovna – Výbor pro životní prostředí
Ing. Jan Bureš, DBA, Poslanecká sněmovna – Výbor pro životní prostředí
Mgr. Jiří Kobza, Poslanecká sněmovna – Výbor pro životní prostředí
Klára Kocmanová, Poslanecká sněmovna – Výbor pro životní prostředí
Ing. et Ing. Miloš Nový, Poslanecká sněmovna – Výbor pro životní prostředí
Mgr. Bc. David Šimek, MBA, Poslanecká sněmovna – Výbor pro životní prostředí
Ing. František Jochman, LL. M., Hospodářská komora ČR
Ing. Petr Vícha, Senát – Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí
Ing. Zbyněk Linhart, Senát – Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí
Ing. Jan Kříž, Ministerstvo životního prostředí
Ing. Miroslava Ježková, Ministerstvo financí
Ing. Pavlína Kulhánková, Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ing. David Koppitz, Ministerstvo pro místní rozvoj
Mgr. Pavel Drahovzal, Svaz měst a obcí ČR
MUDr. Martin Kuba, Asociace krajů ČR
Ing. Karel Kříž, Český svaz ochránců přírody
Mgr. Jana Přecechtělová, Sdružení místních samospráv ČR