Program Dešťovka je pro všechny, zaznělo na konferenci

/ Aktuality
Na konci září se odborníci sešli na konferenci Voda 2018. Tématem bylo, zda umíme využívat srážkovou vodu.

Konferenci, která nesla titul „Jsme na střeše Evropy. Umíme sklízet srážkovou vodu?“, pořádala nezisková organizace Voda základ života. Pozvání přijali odborníci, firmy, zástupci státní správy i zahraniční hosté. „Na zdánlivě jednoduchou otázku, zda umíme sklízet dešťovou vodu, nemáme jednoznačnou odpověď. Odborníci se ve svém ano či ne liší. Ve svých názorech jsou však za jedno. Vykročili jsme správným směrem, čeká nás však ještě dlouhá cesta,“ zhodnotil konferenci Josef Nistler z pořádající organizace.

Na sympoziu přivítal ministr životního prostředí Richard Brabec řadu přednášejících. Představil novinky v dotačním programu Dešťovka, který podporuje využívání srážkové a odpadní vody v domácnosti i na zahradě. Do programu ministerstvo přidalo 100 milionů korun a požádat si o ně může nově mnohem více lidí. Až 55 tisíc korun na zachytávání dešťové vody pro zalévání zahrady získají od října domácnosti z celého Česka, nejen ty z úředně vyhlášených suchých oblastí, jak tomu bylo dosud. Nově se program otevírá i lidem, kteří trvale žijí v rekreačních objektech. Podporovány jsou i systémy, které srážkovou vodu využijí pro splachování toalet či recyklují odpadní vodu z domácnosti.

Na konferenci vystoupil i ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman, který se věnoval podpoře efektivního hospodaření s vodou nejen na úrovni domácností, ale i na úrovni obcí a měst. Představil tzv. Dešťovku pro obce, v jejímž rámci mohou obce získat finanční podporu z evropských fondů na vybudování podzemních akumulačních nádrží pro zachytávání dešťové vody, vybudování podzemních a povrchových vsakovacích zařízení, retenčních nádrží, zasakovací pásů, průlehů, přeměnu nepropustných povrchů na propustné plochy či výstavbu zelených střech. Některé obce se už do využívání dešťovky pustily, jiné to nemají jako prioritu. „Mnoho obecních projektů jsme už podpořili a těšíme se na další. Překážkami pro efektivnější využívání dešťové vody na úrovni obcí jsou často jiné priority samospráv i nedostatečně rozvinutý trh v tomto segmentu,“ uvádí Petr Valdman.

Setkáním samozřejmě rezonoval fenomén sucha, se kterým se Česko potýká a se kterým se podle odborníků bude muset vypořádávat i v budoucnu. Poslední roky jsou charakteristické vysokými teplotami a nerovnoměrným rozložením srážek. I proto je nutné se zabývat efektivnější hospodařením s vodou.