Dotace pomůžou obcím s vodou

/ Aktuality

Podporu získalo celkem 83 projektů, které si rozdělí více než 112 milionů korun. Významná část z balíku národních dotačních peněz pomůže se zásobováním pitnou vodou v obcích. Například v Dačicích zavedou přívodní řad k sídlišti Červený vrch, v obci Návsí vybudují nové zdroje vody a vodovod, v Srbeči se zaměří na náhradní a posilovací zdroje pro obec.

Jinou podstatnou část schválených projektů představují opatření na čištění odpadních vod. Obce nechají pro své obyvatele vybudovat soustavy domovních čistíren odpadních vod. Ty se umisťují tam, kde by se klasická kanalizace s odvodem do centrální čistírny těžko stavěla, nebo by se to ekonomicky nevyplatilo. Díky dotacím z Národního programu Životní prostředí tak vznikne síť jednotlivých domovních čistíren s centrálním monitoringem, které budou řešit čištění odpadní vody v obci nebo její části. Mnohé obce už úspěšně takové sítě využívají, nově se k nim mohou připojit třeba Studnice na Vysočině, jihočeské Kvítkovice či Úherce na Lounsku. Nejen ony, ale i další samosprávy získaly několikamilionovou podporu.

Ministr životního prostředí podpořil i záměry z dalších výzev Národního programu Životní prostředí. Mnohé se týkaly lepší likvidace autovraků, kdy jsou příjemcem specializované firmy. Rozdělovaly se peníze i na přípravné akční plány, ať už pro udržitelnou energii a klima, nebo pro zlepšování kvality ovzduší v regionech.

Schválené byly i dotace Norských fondů na vzdělávací a informační aktivity v oblasti ochrany ekosystémů, ovzduší, vod či změny klimatu. Žadatelé, mezi nimiž jsou univerzity, vzdělávací společnosti, spolky nebo podnikatelské subjekty si rozdělí více než třicet milionů korun. Podporu získaly například kampaně pro ekologičtější topení v domácnostech a zlepšení lokálního ovzduší, osvětové projekty pro snižování množství mikropolutantů v pitné vodě, projekty šířící osvětu o klimatické změně a také aktivity informující o biodiverzitě a ekosystémech, například o lososovitých rybách.