V pasivní škole se lépe učí a děti ji mají rovnou jako pomůcku

/ Úspěšné projekty
V Malém Újezdu ve Středočeském kraji děti zahájily školní rok v novém pavilonu základní školy. Přístavba je vybudována v pasivním standardu, vzniklo místo pro tři nové učebny, sborovnu, kabinety, sociální zařízení, jídelnu, šatny a technické zázemí. Nová stavba je kompletně bezbariérová.

Když v Újezdu potřebovali vyřešit nedostačující kapacitu historické školy, měli na výběr několik variant. Nakonec se rozhodli pro stavbu pavilonu, který vyrostl na zahradě školy. Rozšíření školy postavili v pasivním energetickém standardu, i když původní plán byl trošku jiný. „Ona to byla tak trošku náhoda a dobrodružství. Projekt byl koncipován na nízkoenergetickou stavbu, ale při stavbě hrubé stavby jsem se nechal ,ukecatʻ, že by bylo prima stavbu několika málo drobnými úpravami změnit na pasivní standard. Otvory dveří a oken odpovídaly, něco málo se přidalo na tloušťce zateplení obvodového pláště a izolace na střeše,“ popisuje starosta Malého Újezdu Jaroslav Peleška.

Škola se žákům otevřela v září 2018. „V červenci nás čeká první vyúčtování spotřeby elektrické energie, tak jsem zvědav, jak to celé dopadne. V zimě jsme opakovaně snižovali výkon tepelného čerpadla,“ říká starosta. Energetické úspory ale nebyly hlavním účelem stavby. Tím bylo větší pohodlí pro děti a výrazné zlepšení zázemí pro vzdělávání. „Moderní prostory odpovídající výuce 21. století, vznikla nová přírodovědná učebna, máme komfortnější a zdravější prostředí pro učení,“ shrnuje přínosy starosta obce.

Je jasné, že ze školy mají největší radost rodiče. Oceňují více místa i fakt, že se jednotlivé ročníky osamostatnily, což v dřívější, stísněnější budově možné nebylo.

Úsporná budova slouží i jako názorná pomůcka pro environmentální výuku. Veškeré dešťové vody spadlé na střešní plášť budovy a na zpevněné plochy jsou systémově zachytávány a sváděny do podzemní akumulační dešťové nádrže. Zadržená voda se používá k zálivce školní vzdělávací zahrady. Pro potřebu názorné výuky i zavlažování školní zahrady jsou na místě další dvě menší nadzemní akumulační nádrže. Jako učební pomůcka slouží i další technologie, například rekuperace. „Ve třídách jsou čidla a žáci jsou obeznámeni s tím, o co se jedná a co je cílem. Venku na zahradě jsme v rámci environmentální výchovy zrealizovali nové dětské hřiště z pokáceného odpadního dřeva, vysázely se bylinkové a zeleninové záhonky. Je zde venkovní učebna a spousta nové zeleně. Před vchodem se nachází takzvané pohřebiště odpadků. V současné době připravujeme pořízení pomůcek pro environmentální výuku,“ říká starosta Jaroslav Peleška. Výstavba školy byla podpořena z Operačního programu Životní prostředí.