Ve Frýdku-Místku pokračuje ekologizace teplárny, uhlí nahrazuje štěpka

/ Úspěšné projekty
Společnost Veolia Energie ve Frýdku-Místku pokročila v kompletní ekologizaci zdejší teplárny. Jejím cílem je ukončení spalování uhlí a přechod na čistší paliva. Po dokončení projektu bude hlavním palivem ve Frýdku-Místku biomasa jako ekologický a lokálně dostupný obnovitelný zdroj energie. Projekt je podpořen dotací z Modernizačního fondu.

„Frýdek-Místek má výhodu, zhruba polovina tepla pro město se tady vyrábí z biomasy. Ta už nahradila stovky vagónů uhlí a hlavně výrazně snížila emise. Odchod od uhlí k čistším palivům tak může být rychlejší než v jiných velkých městech. Nejvhodnější alternativou se jeví biomasa doplněná o zemní plyn,“ vysvětil již při představení záměru před lety obchodní ředitel společnosti Veolia Jakub Tobola.

Od té doby modernizace pokročila. „První fáze je dokončená. Proběhla stavba plynovodu a přestavba dvou uhelných kotlů na zemní plyn. Další fází je přestavba třetího uhelného kotle na biomasu. Tuto část ovlivnila hrozba nedostatku zemního plynu a opatření vlády k předcházení stavu nouze v teplárenství, které vešlo v platnost v září 2022 a je prodlouženo do května 2024. Toto opatření vyžadovalo maximální možné snížení spalování zemního plynu s cílem zachovat dostupné teplo a elektřinu pro obyvatele Česka. Bylo tedy společensky potřebné ještě zůstat dočasně u spalování uhlí i ve Frýdku-Místku. Aktuálně má tak zdejší teplárna možnost využívat jak biomasu, tak zemní plyn a poslední topnou sezónu ještě i uhlí. Zároveň společnost Veolia Energie intenzivně připravuje výstavbu dalšího kotle na biomasu tak, aby splnila cíl: snížení emisí CO2 o 88,5 % a další výrazné snížení emisí NOx a SO2 při snížení spotřeby neobnovitelných zdrojů energie o 81,8 %,“ uvádí mluvčí společnosti Veolia Energie ČR Jana Dronská.

Skupina Veolia má podstatnou energetickou divizi. „Několik let pracujeme na transformaci teplárenství v Česku a postupně snižujeme spotřebu uhlí v našich teplárnách. Ekologizaci a snižování emisí považujeme za součást svého podnikání a každoročně investuje více než miliardu korun do modernizace a ekologizačních projektů. Skupina se zavázala, že od spalování uhlí odejde na všech svých zdrojích do roku 2030. Pochopitelně to není jednoduchá cesta nejen kvůli velké finanční zátěži, ale také proto, že zejména severní Morava a Slezsko byly historicky silně závislé na černém uhlí a jeho nahrazení je komplexní problém, který je provázaný s transformací celého regionu,“ uvádí za společnost Jana Dronská.

Modernizace teplárny ve Frýdku-Místku je podpořena z Modernizačního fondu. „Zatím jsme vyčerpali jen část dotací na projekt dekarbonizace Teplárny Frýdek-Místek, ale naší snahou je využít prostředky co nejefektivněji ve prospěch potřeb města a obyvatel, potažmo regionu. Obecně lze říct, že podpora z Modernizačního fondu má zásadní vliv a je pro transformaci teplárenství velmi důležitá, zejména proto, že jde o náročné investice velkého rozsahu,“ uvádí Jana Dronská z Veolie.

Veolia v Moravskoslezském kraji provozuje jednu z nejrozsáhlejších sítí dálkového tepla ve střední Evropě, měří celkem 579 km a dodává tepelnou energii zhruba 175 tisícům domácností, průmyslovým podnikům, nemocnicím, obchodním střediskům, školám a dalším zákazníkům.