Chovatelé mohou získat dotaci na ochranu stád před velkými šelmami

/ Aktuality
Po několikaměsíční přestávce je možné opět získat na zabezpečení chovů až 100% dotaci.

Přítomnost velkých šelem, zejména vlka obecného, v české krajině znamená pro chovatele hospodářských zvířat nutnost realizace preventivních opatření k zamezení škod. Udržení pastvy je zásadní pro vzhled naší krajiny i pro péči o mnohé cenné biotopy a druhy. Stát se proto snaží chovatele podporovat. Nyní lze po několikaměsíční přestávce opět získat na zabezpečení svých chovů až 100% dotaci. Zdrojem financí je Operační program Životní prostředí 2021-2027.

O podporu mohou chovatelé požádat u dvou subjektů – Státního fondu životního prostředí ČR a Agentury ochrany přírody a krajiny ČR: „Snažíme se chovatelům vyjít co nejvíc vstříc, pastva totiž utvářela naši krajinu po stovky let a těžko se dá nahradit. Na finance si proto budou moci sáhnout jak lidé, kteří v zemědělství podnikají, tak i ti, kteří chovají pro radost pár oveček za domem. Na zabezpečení svých zvířat dostanou až 100  % nákladů,“ vysvětluje František Pelc z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Výzva, kterou vypsala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, umožní získat finance na zabezpečení stád drobným chovatelům, kteří nepodnikají v zemědělství. Oproti minulému období je výhodou, že se jedná o takzvané zjednodušené metody vykazování, což snižuje administrativu. Minimální výše dotace je 50 000 korun, celkové náklady projektu nesmí přesáhnout 200 000 euro. Díky zjednodušeným metodám vykazování nebudou muset příjemci podpory k proplacení dotace dokládat smlouvy či faktury, cena je stanovena jednotným sazebníkem (Náklady obvyklých opatření MŽP).

„Po zkušenostech z minulého období jsme se snažili žadatelům přístup k financím co nejvíce zjednodušit. Nebudou muset dokládat smlouvy či faktury, cena je stanovena jednotným sazebníkem. Je tedy například jedno, zda si na práci najmete firmu, nebo zda to uděláte sám – klíčové je, abyste skutečně splnil to, co je v žádosti a současně nepřekročil částku danou sazebníkem. Tento systém se nám podařilo domluvit s Evropskou komisí a věřím, že s ním žadatelé budou spokojeni,“ vysvětluje Anna Limrová z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Chovatelé, kteří v zemědělství podnikají, budou moci na zabezpečení svých stád získat finance prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR. O dotaci na zabezpečení stád budou moci požádat ve dvou výzvách, první z nich pro projekty v režimu de minimis bude vypsána 18. 1. 2023, pro projekty zakládající veřejnou podporu pak koncem února [3]. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR bude k jednotlivým žádostem vydávat závazné stanovisko.