Výzvy podpoří energetické úspory veřejných budov

/ Aktuality
V novém balíčku výzev z Operačního programu Životní prostředí 2021–2027 je připraveno více než 700 milionů korun. Tyto prostředky pomohou zlepšit energetickou účinnost gastro provozů a prádelen v sektoru školství, zdravotnictví a v sociálních službách. 300 milionů z nich míří cíleně do méně rozvinutých regionů. Aktuálně vypsané výzvy podpoří také stav krajiny, část dotací totiž směřuje na obnovu stability svahů.

„Úspory energií ve školách, školách nebo nemocnicích se netýkají jen výroby například ze solárních panelů nebo zateplení budov, ale dalším důležitým krokem je také efektivní využívání energií při provozu v budovách. A právě proto nabízíme příspěvek i na další modernizaci provozu školních jídelen nebo prádelen v nemocnicích a dalších technologií ve veřejných budovách. Prostě znovu a dokola platí, že nejlepší energie je ta, kterou nemusíme spotřebovat,“ vysvětlil ministr životního prostředí Petr Hladík.

Prostředky v celkové výši 600 milionů korun rozdělí 63. výzva a 64. výzva. Obě výzvy jsou zaměřené na projekty na snížení spotřeby energie gastro provozů a prádelen ve školách, sociálních zařízeních a zdravotnických institucích. Zažádat půjde i o podporu projektů snížení energetické náročnosti u dalších technologických zařízení ve veřejných budovách. 63. výzva cílí na méně rozvinuté regiony – Ústecký, Karlovarský, Pardubický, Liberecký, Královéhradecký, Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský kraj. 64. výzva je určena pro takzvané přechodové regiony – Středočeský, Plzeňský, Jihočeský kraj a Vysočinu.

Výše dotace může dosáhnout až 50 % způsobilých výdajů. Příjem žádostí odstartuje 1. dubna 2024 a žádat bude možné až do 3. března 2025. Aktuálně vyhlašované výzvy jsou průběžné s jednokolovým hodnocením a jsou adresovány žadatelům z celé republiky s výjimkou hl. města Praha.
„„V rámci aktuálního programového období OPŽP jsme v oblasti energetických úspor u veřejných budov vypsali již 5 výzev, o které byl ze strany obcí, měst a dalších veřejných subjektů veliký zájem. Celkem si o podporu v souhrnné výši přes 7 miliard korun řeklo 559 žadatelů,“ doplnil ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.

Poslední z balíčku nových výzev s číslem 71 je zaměřena na obnovu stability svahů. Zájemci mohou žádat o dotaci od 20. března 2024 do 15. listopadu 2024. Ve výzvě je připraveno 100 milionů korun a výše dotace může dosáhnout až 80 % způsobilých výdajů.