Teplárna přešla z uhlí na štěpku

/ Úspěšné projekty
Společnost C-Energy vyrábí z různých zdrojů elektřinu a teplo v závodech v Plané nad Lužnicí a v Táboře v jižních Čechách. Následně zajišťuje jejich distribuci vlastní distribuční soustavou. Firma se rozhodla modernizovat dva uhelné kotle, projekt nazvala Konec uhlí v Plané.

„Projekt Konec uhlí v Plané, spočívající v přechodu od spalování uhlí na spalování dřevní štěpky v teplárně v Plané nad Lužnicí, jsme dokončili v prosinci 2022 dokončením úprav v oblasti vnějšího palivového hospodářství, již od srpna 2022 jsou však oba dříve uhelné kotle v provozu na stoprocentní spalování štěpky. Přechod na spalování dřevní štěpky má významný přínos nejen v oblasti ekologie, ale také v úsporách za emisní povolenky a možnosti stabilizovat v dlouhodobém horizontu ceny pro odběratele tepelné energie. Uhlí tak bylo zcela nahrazeno spalováním zbytkové dřevní biomasy, kterou získáváme z nejbližších okolních lesů a pil,“ popisuje Miroslav Beneš z C-Energy.

Modernizace teplárny dostala dotační podporu z Modernizačního fondu. Uhlí spalované ve stávajících kotlích zcela nahradila dřevní štěpka. Došlo k částečné rekonstrukci stávajících kotlů a uhelné bunkry byly kompletně demontovány. Na jejich místě je namontován nový zásobník biomasy. Stávající palivové dopravníky byly nahrazeny čtyřmi šnekovými dopravníky s větší kapacitou.

Nově byla provedena montáž výhybů membránových stěn a nové zazdívky z otěruvzdorného materiálu v místě svodek paliva a nové plechové svodky paliva. V souvislosti s upraveným výkonovým rozsahem kotlů byly provedeny úpravy na turbogenerátoru (TG), aby bylo možné provozovat TG s menším množstvím páry do nízkotlakého dílu. Nezbytné úpravy budou provedeny rovněž na spalinových cestách. Součástí projektu je také nová příjezdová komunikace pro zásobování biomasou.

Není to jediná modernizace, kterou firma provedla. „V červnu letošního roku jsme dokončili další důležitý projekt: rozsáhlou výměnu primárních rozvodů tepla v Táboře. Výměnou zastaralých parovodů za moderní horkovody došlo ke snížení tepelných ztrát při distribuci tepla v oblasti Tábora až o pětinu, nové horkovodní rozvody navíc slibují životnost nejméně čtyřicet let,“ uvádí Miroslav Beneš.

Společnost pokročila i v dalším významném projektu, v přípravě zařízení na energetické využití odpadu, kde pracuje na projektové dokumentaci, zároveň je projednávána dokumentace posouzení vlivů na životní prostředí EIA a byla podána žádost o dotaci z Modernizačního fondu.